Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Uue kirikuvalitsuse esimesed töökuud

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Viieliikmeline kirikuvalitsus alustas tööd pärast peapiiskop Andres Põderi ametisseseadmist selle aasta küünlapäeval.

 

Vastavalt põhikirjale on kirikuvalitsuse koosseisus peapiiskop, piiskop, 2-4 assessorit ja kantsler. Läinud aasta 14. detsembril XXVI Kirikukogu 9. erakorralisel istungjärgul valiti põhikirjale tuginedes kirikuvalitsuse liikmeiks assessorid Joel Luhamets ja Tiit Salumäe ning kantsleriks Mati Maanas. Kirikukogu tühistas oma 2003. a otsuse, millega piiskop Einar Soone vabastati piiskopi ülesannetest ja nii jätkab ka tema uues kirikuvalitsuses.

Kinnitati nõukogud

Cantate-pühapäeva, 24. aprilli jumalateenistustel otsustati korraldada ülekirikliku korjandus EELK kirikupäeval ja vaimulikul laulupäeval Tartus osalevate koguduste laulukooride toetuseks.

Kinnitati konsistooriumi nõukogude koosseisud üheks aastaks. Infotehnoloogia nõukogu liikmed on: Tiit Salumäe (esimees), Priit Humal, Walter Johanson, Ülle Keel, Margus Kirja, Riina Sildvee ja Jaan Süld. Kirjastusnõukogu liikmed on: Tiit Salumäe (esimees), Mihkel Kukk, Sirje Semm ja Meelis Süld. Kunsti- ja arhitektuurinõukogu liikmed on: Tiit Salumäe (esimees), Eva Jänes, Illar Kannelmäe, Juhan Kilumets, Olev Liivik, Peeter Paenurm, Tõnu Parmakson ja Marju Raabe.

Kirikukogu komisjonidesse nimetas konsistoorium juurde liikmed üheks aastaks järgmiselt. Välissuhete nõukogu liikmeiks Jaan Kiivit, Joel Luhamets ja Leevi Reinaru. Majandusnõukogu liikmeiks Aivar Berzin, Gustav Kivirand ja Jaan Tammsalu. Haridusnõukogu liikmeiks Kerstin Kask, Allan Kährik, Alar Laats, Kadri Lääs, Heikki Pietilä, Tiia Ratas, Pille Valk ja Tiina Võsu. Haridusnõukogu esimees on Andres Põder, välissuhete nõukogu esimees Tiit Salumäe ja majandusnõukogu esimees Mati Maanas.

Peapiiskop emeeritus Jaan Kiivit vabastati EELK esindaja ülesannetest Eesti Kirikute Nõukogus ja EELK esindajaks nimetati Andres Põder.

Kinnitati EELK Diakoonianõukogu kodukord.

Muudatusi koguduste teenimisel

10. mail diakoniameti eksamile tulijailt nõutakse lisadokumente. Avalduse kandidaadi kutsumiseks esitab peapiiskop või praost EELK Konsistooriumile, lisades tavapärastele dokumentidele kaks uut. Esimene on kandidaadi enesetutvustus. Teiseks leiab ordinatsiooni taotleja kolm isikut, kes täidavad iseloomustusankeedi. Iseloomustusankeedi täitnud isik toimetab ankeedi isiklikult või posti teel EELK Konsistooriumisse dokumentide esitamise ajaks. (10. mai eksamiks oli dokumentide esitamistähtaeg 8. aprill. – toim). Konsistoorium kinnitas ka kahe uue ankeedi vormi (enesetutvustus ja iseloomustus) diakoni või preestri ordinatsiooni taotlemiseks.

Rein Schihalejev vabastati Viljandi Jaani koguduse õpetaja kt ülesannetest alates 1. aprillist ja määrati praostkonna vikaarõpetajaks. Samast kuupäevast kinnitati kogudust teenima Marko Tiitus, kes sama otsusega vabastati Juuru koguduse õpetaja ametikohalt. Juuru kogudust määrati hooldama õpetaja Tauno Kibur.

Enn Auksmann kinnitati Pärnu Eliisabeti koguduse õpetajaks alates 6. märtsist. Joel Siim vabastati Risti koguduse hooldajaõpetaja kohustustest 1. aprillist. Risti koguduse õpetajaks kinnitati Annika Laats samast kuupäevast. Õpetaja Reet Eru vabastati Ida-Harju praostkonna vikaarõpetaja kohustustest ja määrati reservi alates 8. märtsist.

Õpetaja Tuomas Palola vabastatakse Soome Püha Peetruse koguduse teenimisest alates 1. jaanuarist 2006. Soome Püha Peetruse koguduses määrati koguduse nõukogu erakorraliste valimiste läbiviimine ajaks 15.-22. mai.

Urmas Viilma vabastati Pärnu praostkonna praosti kohusetäitja, praostkonna vikaarõpetaja ning Pärnu-Jakobi ja Vändra koguduse hooldajaõpetaja kohustustest 18. märtsist. Urmas Viilma määrati Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetajaks alates 19. märtsist.

18. märtsist kinnitati Pärnu praostkonna praostiks Enn Auksmann, abipraosti kohusetäitjaks määrati järgmise korralise sinodini Marek Roots. Pärnu-Jakobi ja Vändra koguduse hooldajaõpetajaks määrati Enn Auksmann.

Õpetaja Vallo Ehasalu määrati Valga praostkonna praosti kohusetäitjaks järgmise korralise sinodini.

Nõmme Saksa Lunastaja koguduse praktikandiks praost Gustav Piiri vastutusel määrati tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2004 Almut Sprenger. Õpetaja Joel Siimu vastutusel määratakse alates 1. juunist teoloogiaüliõpilane Merle Prass-Siim Harju-Madise koguduse praktikandiks.

Seoses 70. sünnipäevaga anti kauaaegsele Rapla koguduse juhatuse liikmele Siiri Rospule EELK aukiri. Seoses 50. sünnipäevaga ja kohusetundliku teenimise eest EELK kogudustes anti õpetaja Ivo Pillile EELK tänukiri.

Uus halduskomisjon

Moodustati kolm EELK haldus- ja juhtimisstruktuuriga tegelevat erikomisjoni järgmises koosseisus:

1. Peeter Kaldur (esimees), Patrik Göransson, Mihkel Kukk, Marje Põder ja Tauno Teder;
2. Urmas Petti (esimees), Vallo Ehasalu, Arne Hiob, Mart Jaanson ja Hedi Vilumaa;
3. Veiko Vihuri (esimees), Allan Kährik, Urmas Nagel, Ove Sander, Marko Tiitus ja Urmas Viilma.

Komisjonide ülesanne on esitada põhjendatud seisukoht küsimuses, kas EELK-s on vajadust ning võimalusi uue piiskopi (piiskoppide) järele. Otsus peab sisaldama ekklesioloogilisest, kirikuõiguslikust, oikumeenilisest ning halduslikest aspektidest lähtuvat põhjendust.

Kui otsused on jaatavad, siis esitavad komisjonid 1. augustiks iseseisvalt väljatöötatud piiskopiametiga seotud eelnõud. Komisjonid kooskõlastavad oma seisukohad ja esitavad konsistooriumile eelnimetatud eelnõud ühtse paketina 1. septembriks.

Peapiiskop Andres Põder puhkab 11. juulist 10. augustini; 11. – 31. juulini täidab peapiiskopi ülesandeid piiskop Einar Soone ja 1. – 10. augustini assessor Joel Luhamets.

Konsistooriumi reservfondist eraldati Ühendusele Naised Teoloogias 18. – 20. augustini toimuvate 13. Põhjamaade naisteoloogide konverentsi ettevalmistamise ja läbiviimise kulude katteks 5000 krooni.

EK