Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Valminud on magistritöö väärtussüsteemidest

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Tartu ülikooli sotsiaalteaduskonnas kaitses 30. augustil magistritöö «Väärtuste ja väärtussüsteemide analüüs tsiviil-militaarsuhetes: Eesti näide» Eesti kaitseväe vanemkaplan õpetaja Gustav Kutsar (fotol).

ImageTöö selgituseks ütles Kutsar, et 1999 anti välja avaliku teenistuse koodeks ja 2004 kaitseväe eetikakoodeks. Seos kahe koodeksi vahel on Kutsari sõnul olemas, ja see tema uurimisobjektiks oligi, kuigi kaheksa aastat tagasi välja antud koodeks ohvitseride ja poliitikute vahel koostöövalmidust otseselt ette ei näe.

Autor uuris, kui palju on eetikakoodeks militaarühiskonnas mõju avaldanud. Selgus, et kõige enam vastavad eetikakoodeksi nõuetele juhtivad ohvitserid. Mida madalam on ohvitseri positsioon, seda võõram on talle eetikakoodeksis esitatu.

«Uurimine näitas, et inimeste käitumist mõjutab kõige rohkem teiste inimeste eeskuju. Võib loota, et kõrgemad ohvitserid on eeskujuks ajateenijatele, kutselistele sõduritele,» kommenteeris saadud tulemust vastne magister.

Kui esitada küsimus, kas ohvitseride eetikakoodeks on tänapäevaste nõuetega vastavuses, siis peab ütlema, et see vastab praegu militaarkeskkonna ootusele. «Uuring andis mulle ühiskonnast teistsuguse lõike, osa vastuseid olid küll eeldatavad, aga mõned olid üllatavad,» ütleb Kutsar.

Magistritöö juhendaja, ülikooli õppejõud Alar Kilp ütleb, et töö «peamine akadeemiline panus seisneb Eesti tsiviil-militaarsuhetes olevate erinevate väärtussüsteemide kaardistamises». Magistritöö on äratanud laiemat huvi ka Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses, kes kavatseb selle välja anda raamatuna.

Veel lisab Alar Kilp, et teemat, mis hetkest alates muutuvad väärtushinnangute erinevused problemaatiliseks demokraatia toimimise jaoks, võiks autor edasi uurida doktoriõppes.

Magistritöö kasvas välja igapäevatööst. Õpetaja Gustav Kutsar on Eesti kaitseväes töötanud viis aastat: elanud väeosas kaplanina, käinud missioonil, näinud sõdurielu kõiki tasandeid. See on töö kirjutamisel teda ka aidanud. Praegu töötab Kutsar peastaabis vanemkaplanina, tööülesanneteks on kaplanite kvalifikatsioon ja haridusküsimused.

Rita Puidet