Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Valmis riikliku programmi eelnõu

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Selle aasta esimene EELK kunsti- ja arhitektuurinõukogu koosolek peeti 14. jaanuaril. Koosolekut juhatas õpetaja Tiit Salumäe.
Esimese päevakorrapunktina oli arutlusel Viimsi kiriku ehitamisega seonduv. Eva Jänes informeeris nõukogu, et kiriku ehitamist kavatsetakse alustada. Nõukogu otsustas paluda Viimsi kogudust ja õpetajat, et enne ehituse algust esitataks kiriku projekt nõukogule tutvumiseks ning hinnangu andmiseks.
Projektid tuleb kooskõlastada
Siinkohal tuletab kunsti- ja arhitektuurinõukogu kõigile kogudustele meelde, et kirikute ehitus-, ümberehitus- ja sisekujundusprojektid tuleb nõukoguga kooskõlastada. Ühtlasi annab nõukogu eksperthinnanguid kirikutesse paigaldatavate kunstiteoste kohta ning nõu kirikute remondi- ja restaureerimistöödel.
Nõukogu eelmisel koosolekul oli tutvutud Tahkuranna kiriku eskiisprojektiga. Vastavalt nõukogu otsusele kohtusid Eva Jänes ja Illar Kannelmäe novembris Tahkuranna kiriku eskiisprojekti autori Ra Luhsega ning andsid talle üle koosoleku protokolli nõukogu otsusega Tahkuranna kiriku ehitamisega seonduva suhtes. Nõukogu eelmisel koosolekul tehtud otsused ja üleskerkinud küsimused on Tahkuranna kogudusele teada antud. Vastust Tahkuranna koguduselt ei ole veel saadud. Nõukogu võttis saadud informatsiooni teadmiseks.
Pühakodade säilitamisest
Koosoleku järgmiseks päevakorrapunktiks oli Tiit Salumäe aruanne Märjamaa kiriku sisustuse muretsemise seisust. Tiit Salumäe sõnul on nõukogu ettepanekuid arvesse võetud ja töö sisustuse muretsemisel käib. Ka Muinsuskaitseamet on aktsepteerinud kunsti- ja arhitektuurinõukogu eelmise koosoleku otsuseid. Märjamaa kiriku sisustus valmib järgemööda, nii nagu materiaalsed võimalused lubavad. Nõukogu võttis Tiit Salumäelt saadud informatsiooni teadmiseks.
Juhan Kilumets tutvustas nõukogule riikliku programmi eelnõu «Pühakodade säilitamine ja areng».
Koosoleku lõpus tuli kõne alla Tartu Jaani kiriku sisekujunduse konkurss. Nõukogu võttis teadmiseks, et konkursitööde esitamise tähtaega on pikendatud, kuna määratud ajaks laekus ainult kolm tööd.
Sel aastal otsustati pidada veel kolm korralist koosolekut ning vastavalt vajadusele tulla kokku mittekorralisteks koosolekuteks. Järgmine koosolek toimub 22. aprillil.
Marju Raabe