Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Viru sinod kogunes Ilumäele

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Märksõnad:  / Number:  /

Pärast sinodipäeva alustanud armulauaga jumalateenistust Ilumäe kirikus koguneti üle tee asuvasse ajaloolisse leerimajja. Ilumäe kandist pärit Einar Laigna initsiatiivil korda tehtud leerisaali pühitses peapiiskop Urmas Viilma. Avo Seidelberg.

10. juunil Ilumäe kirikus missaga alanud Viru praostkonna sinodipäev jätkus leerimaja kordatehtud saali pühitsemisega ning koosolekuga Võhma seltsimajas. 

Sinodikoosolekut avades märkis praost Tauno Toompuu, et tema andmetel pole Viru sinod kunagi varem Ilumäel toimunud. Veel toonitas ta rõõmu, et üle mitme aja võtab praostkonna esinduskogust osa kirikupea. 

Mitu piiskopkonda teha

Esimeses päevakorrapunktis sõna saanud peapiiskop Urmas Viilma nimetas, et juba kandideerimisel peapiiskopi ametisse rääkis ta vajadusest liikuda piiskopkondade suunas, mille eesmärgiks on vähendada bürokraatiat kirikus ning et nüüd on kirikukogu toetanud otsust piiskopkondade loomiseks. „Seda otsust pooldas kaks kolmandikku saadikutest. Nüüd on aeg arutada, kui mitu piiskopkonda EELK vajab, millisel alusel piiskopkondi luua ning seejärel valida piiskopid,“ rääkis peapiiskop, kutsudes Viru praostkonda üles arutama sellel teemal oma koosviibimistel. 

Kirikupea tutvustas enda loodud versioone piiskopkondade moodustamiseks, lisades, et neid on võimalik juurdegi konstrueerida ning et võimalikest mudelitest tuleb välja valida EELK-le sobilikum. Toonitades, et EELK on katoolne ehk üleilmne, on vaja lisaks Kodu-Eestit hõlmavatele piiskopkondadele luua ka diasporaapiirkond (ühte piiskopkonda ei ole tema sõnul tark koondada kogudusi Euroopas, k.a Venemaal, Põhja-Ameerikas ja Austraalias). 

Piiskopkondade moodustamisel on võimalik aluseks võtta erinevaid näitajaid ning lähtekohti – ajaloolisi, arvnäitajaid, tõmbekeskuste olemasolu jne. Võimalike piiskopkondade puhul pakkus ta välja erinevates kombinatsioonides Põhja (Eesti), Lõuna (Eesti), Saare-Lääne piiskopkonna ja Tallinna peapiiskopkonna. 

Keerulise aja võimalused

Praosti sõnavõtus toonitas Tauno Toompuu, et on püüdnud aastaga oma kogudused läbi külastada ja vastuvõtt on alati koos kohvi ja kringliga südamlik: „See ei ole visitatsioon, aga on kohtumine silmast silma ning sellisena minu hinnangul väga oluline. Aruandesse ei taheta ju kõike kirja panna, aga asju on vaja delikaatsemas vormis arutada. Minule praostina on need külaskäigud väga olulised.“ 

Praostkonna majanduselu peab ta pigem rahuldavaks. Kuigi numbrid on nukrad, kinnitavad mitmed näitajad positiivse poole võidukäiku. Riiklikust kanalist laekunud COVIDi abiraha jõudis üle praostkonna kogudustele, kes seda vajasid. Et aga kõik kogudused abiraha ei soovinud, suunati see Narva kogudusse, kes pandeemia tõttu kõige enam on kannatanud. 

Praost tõi esile ka huvitava vastuolu: kuigi koguduste arvnäitajad on jätkuvalt languses, on igas koguduses positiivseid arenguid ja tuumikgrupp, kes ka väheste võimaluste juures kogudust edasi viib. 

„Mitmel pool on uutest oludest tingitult hakatud rohkem kasutama infotehnoloogia vahendeid. Videopalvusi ja -jumalateenistusi tehti ning osaliselt ka jätkatakse Jõhvis, Käsmus, Narvas, Viru-Jaagupis, Kadrinas, Ilumäel, Haljalas, Viru-Nigulas, Kundas ja Rakveres. Kindlasti ei ole interneti võimalused võluvits, mis aitaks kogudustel kasvada, aga tegemist on siiski väljundiga, mis lubab sõnumil kirikumüüridest kaugemale jõuda,“ märkis ta.

„Keeruline aeg pakub ka võimalusi olla tänulik ja rõõmus. Kogudustes on tehtud head tööd. Ristirahvale kohane hoiak on, et kriisiajad on selleks, et Jumala nimi saaks suureks ja kirgastatud,“ arvab praost, kiites kõiki töötegijaid.

Igal oma edulugu

Praostkonda kuuluva 19 koguduse esindajad said lühisõnavõtus tuua esile ühe positiivse näite aruandeaasta tegemistest, mis võiks teistelegi kogudustele innustuseks olla. Oli näha, et mõnelgi kogudusel oli raske valikut teha. Mitte näidete vähesuse, vaid just selle tõttu, et soov oli tõsta ühe näite asemel esile enamaid. Sõnavõtte kuulates valdas tunne, et Viru praostkonna kogudused elavad täisväärtuslikku elu. 

Tänavu valitud uutest sinodisaadikutest valiti praostkonda kirikukogul esindama Margus Punane, Urmas Karileet ja Õie Alt ning asendusliikmetena Olev Rohumäe ja Tarmo Linnas.

Liina Raudvassar

Viru praostkond 2020

Praost Tauno Toompuu, abipraost Meelis-Lauri Erikson

19 kogudust: Haljala, Iisaku, Ilumäe, Jõhvi, Kadrina, Kunda, Käsmu, Lüganuse, Narva, Narva-Jõesuu, Pühajõe, Rakvere, Simuna, Tamsalu, Tudulinna, Viru-Jaakobi, Viru-Nigula, Väike-Maarja

Liikmeid 7806, liikmesannetajaid 1233

Ristiti 65, leeritati 66 inimest, laulatati 17 paari, maeti 133 lahkunut