7. pühapäev pärast nelipüha

/ Autor: / Rubriik: Pildipalve, Pühapäevaks / Number:  /

Foto: Kätlin Liimets

Kõigeväeline Jumal,
Sa oled oma Poja Jeesuse Kristuse sõnadega käskinud
armastada oma vaenlasi ja teha head neile, kes meid vihkavad,
ning paluda nende eest, kes meid taga kiusavad.
Me palume Sind, vaata armuga kõigi meie vihameeste peale
ning anna nii neile kui ka meile usklikud, andestavad
ja armastavad südamed.
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Aamen