Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Deklaratsioon

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Esimesel Eesti kirikukongressil Tartus 31.
mail 1917 vastu võetud resolutsiooni punkt 1 ütleb: «Eesti evang.-luteri usu
kirik on vaba rahvakirik kodumaal kui ka asundustes.»
   

Teise maailmasõja käigus okupeeriti Eesti
ja kümned tuhanded eestlased olid sunnitud lahkuma kodumaalt. See tõi kaasa
vajaduse korraldada koguduste loomine ja nende valitsemine, et tagada EELK
liikmete vaimulik teenimine väljaspool kodumaad. Samal ajal jätkasid tegevust
kodumaa kogudused ja kirikuvalitsus. Kiriku jagunemise kaheks tingis
poliitiline olukord. Vaatamata poliitilistele piirangutele toimus vaimulike
suhtlemine kodumaal ja paguluses oleva kiriku vahel.

Ühtsuse hoidmisel oli oluline ühise «Kiriku
laulu- ja palveraamatu» valmimine aasta enne Eesti taasiseseisvumist.
Üheksakümnendatel aastatel ühtsuse taastamine takerdus ega käivitunud ka enne
uue E.E.L.K. peapiiskopi valimist.

Arvestada tuleb sellega, et osa välismaal
olevaid kogudusi on liitunud kohalike sinoditega ja seega juba praegu
kahekordses alluvuses. Kui kahe kiriku olemasolu peaks olema hädavajalik
otstarbekuse seisukohalt, tahavad allakirjutanud teha kõik selleks, et süveneks
koostöö ja teineteisemõistmine.

E.E.L.K. peapiiskopi ametisseseadmine
toimub olukorras, kus kiriku kaheks jagunemise põhjus, kodumaa okupeerimine, on
ära langenud. Allakirjutanud ei käsitle ametisseseadmist uue, sõltumatu kiriku
moodustamisena, vaid väljendavad seeläbi koostöötahet, et kirikuid lähendada ja
taastada Eesti vaba rahvakiriku ühtsus. Kiriku ühtsuse taastamist nähakse
olulise ülesandena nii teoloogilistel kui rahvuslikel põhjustel, et paremini
korraldada eestlaste vaimulikku teenimist kõikjal maailmas.

Kiriku ühtsuse täieliku taastamise puhul
peavad allakirjutanud vajalikuks üle vaadata E.E.L.K. peapiiskopi senine roll
ja integreerida see ühtsesse kirikusse piiskopiameti erinevate võimaluste ja
ülesannete raames.

Allakirjutanud kutsuvad Eesti luterlikke
kogudusi terves maailmas ühtsusele, üksteisest hoolimisele ja armastusele.

Torontos 10. juunil 2007

***

Deklaratsiooni kahe kiriku suhetest
allkirjastasid EELK peapiiskop Andres Põder ja E.E.L.K. peapiiskop Andres Taul.