Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kristlike Erakoolide Liit 2021

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / Märksõnad:  / Number:  /

Luterlikud koolid – Tartu luterlik Peetri kool ja Tallinna Kaarli kool – algatasid katusorganisatsiooni Eesti Kristlike Erakoolide Liidu loomise. Liidu alguseks sai 1. mai 2014, mil Tallinna kogunesid kõigi üheksa toonase kristliku kooli pidajad. 

Loodud Eesti Kristlike Erakoolide Liit (EKEL; www.kristlik.edu.ee) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus, arendab kristlikel väärtusel põhineva hariduse andmist Eestis ning esindab ja kaitseb liikmete ühishuve avalikkuses. 

2021 septembriks oli EKELis 11 kooli. Enamik meie kristlikke koole, kaheksa, on nüüdisajal noored haridusasutused. Kuus neist on asutatud aastatel 2012–2013 ja kaks lisandunud perioodil 2019–2021.

Maailmavaatest lähtuv tervik

Kristlikud koolid on tekkinud ja kasvanud vaid tänu sellele, et järjest enam lastevanemaid usaldab kristlikus koolis antavat haridust ja väärtuskasvatust. Kristlikku kooli identifitseerib olemuslik sümbioos kindla kiriku või kogudusega. Konfessionaalse usuõpetuse õpetamine, mis on võimalik ainult erakoolis (erakooliseaduse § 11 lg 5), on kristliku kooli vaid üks komponent. 

Kooli kogukondlik identiteet on maailmavaatest lähtuv tervik, mida kannavad nii õppe- ja kasvatustöö, koostöö õpilaste perede ning huvigruppidega, seotus kirikuga kui ka väärtuspõhine organisatsioonikultuur. Kristlikud koolid saavad töötajate valikul ja õpilaste vastuvõtmisel eelistada kristlasi. 

Oma eripäradest hoolimata on kristlikud koolid pidanud tegevusloa saamiseks täitma riiklikult kehtestatud nõuded õppekava, kooliruumide ja personali kvalifikatsiooni osas ning on vastutavad riikliku järelevalve ees.

Õpilaste arv kasvab

Üheteistkümnes kristlikus haridusasutuses õpib õppeaastal 2021/2022 kokku 2565 õpilast, neist 265 käib koolide juures tegutsevates lasteaedades. Lisaks neile sajad huvi- ja eelkoolide õpilased. Kristlike koolide õpilaste arv on aastatel 2014–2021 kasvanud 2,4 korda, see teeb 10–15% aastas. See tähendab, et iga neljas Eesti erakooli õpilane õpib kristlikus koolis. Lisaks loomulikule klassi kaupa kasvamisele on koolid jõudsalt oma tegevust laiendanud, et pakkuda uuenduslikke võimalusi hariduse omandamiseks. 

Viimastel aastatel on loodud uusi õppesuundi (nt koduõppe osakonnad, tugiharidus, huviharidus) ja avatud haridusastmeid (nt lasteaiarühmad, gümnaasium). Lisaks oma põhitegevusele on kristlikud koolid aktiivselt tegelnud maailmavaateliste ja haridusalaste raamatute kirjastamise ning kogukonna- ja heategevusürituste korraldamisega.

Positiivne näide

EKEL on assotsieerunud organisatsiooniga International Association for Christian Education 

(Internationaler Verband für Christliche Erziehung und Bildung; http://www.int-v.org/), see on Euroopa riikidest pärit haridusühenduste katusorganisatsioon, mille eesmärk on toetada kristlikku haridust. Üleeuroopalises võrdluses on meie liit erandlikult positiivseks näiteks protestantlike, katoliiklike ja ka õigeusklike koolide koostööst ühe organisatsiooni raames. 2018. aastal toimus organisatsiooni International Association for Christian Education aastakoosolek ja konverents „Contributions of Christian schools to a solidary society“ Tallinnas (23.–24.11.2018).

EKEL on haridus- ja teadusministeeriumi ametlikult tunnustatud strateegiline partner. Liit on esindatud Eesti Kirikute Nõukogu haridustöö ümarlaual koostöö raames.

Tarvo Siilaberg

EKELi  juhatuse liige,

Tartu Luterliku Peetri Kooli direktor

Eesti kristlikud koolid

Kaarli kool (lasteaed-põhikool; liige EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus)

Narva õigeusu gümnaasium (põhikool-gümnaasium; liige MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine)

Püha Johannese kool (lasteaed-põhikool; liige Püha Johannese Kooli SA)

Tallinna toomkool (põhikool; liige Tallinna Toomkooli SA)

Tartu kristlik põhikool (põhikool; liige Tartu Elu Sõna kogudus)

Tartu luterlik Peetri kool (lasteaed-põhikool; liige MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool)

Põlva Jakobi kool (põhikool; liige MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool)

Pärnu kristlik erakool (põhikool; liige MTÜ Pärnu Kristlik Erakool)

Tartu katoliku hariduskeskus (lasteaed-põhikool-gümnaasium; vaatlejaliige MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus)

Püha Miikaeli kool (põhikool; vaatlejaliige MTÜ Miikaeli Ühendus)

Kohila mõisakool (põhikool; vaatlejaliige MTÜ Miikaeli Ühendus)


Vahelehe koostas Rita Puidet