Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jätkab traditsioonide hoidmist

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / Märksõnad:  / Number:  /

Frantsiskaani õed rajasid 1938. aastal Tartusse katoliku lasteaia, mis jäi avatuks vaid kaheks aastaks. Alles pärast Eesti taasiseseisvumist saadi tööga jätkata ja 1993. aastal asutasid  katoliku kiriku liikmed ja frantsiskaani õed Tartu katoliku hariduskeskuse. 

Keskus oli alus- ja põhiharidust pakkuv lasteaed-põhikool, aga teist aastat on avatud ka gümnaasium. Hariduskeskuse direktor on Liina Tamm.

Tartu katoliku hariduskeskus lähtub sellest, et iga inimene – õpilane, lapsevanem ja õpetaja – on Jumala looming ning tingimusteta armastatud Jumala poolt. Keskuse ülesandeks on luua keskkond, kus valitseksid armastus ja austus kaasinimeste vastu ning kus hoolitsetakse nõrgemate eest; kus peetakse hinnaliseks kristlikku kultuuri, traditsioone, rahvapärimust ning puhast loodust; märgatakse ja arvestatakse õpilaste individuaalse eripäraga, aidatakse õpilastel ära tunda ja arendada oma tugevaid külgi ja andeid ning kasvatatakse missioonitundega inimesi, kes julgevad ja oskavad teha ühiskonnas toimides eetilisi valikuid.

Usuõpetuse tunnid on juba lasteaias ja algkoolis  ning neid annavad frantsiskaani õed. Põhikoolis käsitletakse teemasid laiemalt sotsiaalainetes, õpilastel on kord nädalas kohtumine koguduse preestriga, kelleks on isa Miguel. Tähtsamaid kirikupühasid tähistatakse koos õpilastega katoliku kirikus. 

Õpilaste potentsiaali avardamiseks on kavas varane võõrkeeleõpe, avastusõpe, üldõpe, robootika jms. Õpilaste ja vanemate toetamiseks on hariduskeskuses tugispetsialistid nagu sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid ja psühholoog, kes koostöös õpetajate ja perega leiavad lapsele sobiva viisi õppimiseks ja arenemiseks. 

Allikas: www.katoliku.edu.ee