Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Jeesuse saadikud

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Jeesuses tuli jumalariik siia maailma. Ta muutis seni kehtivaid reegleid ja avas kõigile inimestele tee Jumala juurde. Ka patused inimesed said uue võimaluse. Kristus aitas haigeid ja abivajajaid. Nii kogunes Jeesuse ümber hulk inimesi, kes järgisid Issanda sõnu ja õpetusi.
Kristus ei tahtnud, et tema järgijad eralduksid maailmast, vaid ta läkitas nad maailma selleks, et nad kuulutaksid Jumalalt tulevat päästet kõigile inimestele. Kuulutustöös oli väga oluline roll teise inimese aitamisel ja headel tegudel.
Esimese sajandi kristlastel polnud kerge: neid kiusati taga ja mitmed pidid usu tunnistamise pärast oma elustki loobuma. Kuid tagakiusudest hoolimata ei jätnud kristlased täitmata Jeesuse antud misjonikäsku: «Minge, tehke jüngriteks kõik rahvad!» (Mt 28:19). Tänu selle käsu täitmisele oleme meie saanud osa Jumala kutsest.
Kutse on oluline, sest sellest sõltub inimese igavik. Kes kutse vastu võtavad, need saavad kord igavese elu. Neile ei ole surm kõige lõpp, vaid algus Jumala riigis. Nii võime hingedepäeval meenutada neid oma lähedasi, kes on meie eel läinud, ja teada, et kord võime igaveses elus kohtuda.
Nüüd on meie kord anda edasi kutse neile, kes ei tea Jumalast. Nüüd oleme meie Jumala saadikud selles maailmas ning oleme kutsutud nii sõnade kui tegudega andma tunnistust usust ja Jumala päästvast armust.
Kaido Soom