Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

KALME pakub meediakoolitusi

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Euroopa luterlike vähemuskirikute kommunikatsiooniorganisatsioon (KALME) jätkab järgnevatel aastatel täiendkoolituste pakkumist liikmeskirikute meediatöötajatele ja kirikujuhtidele, nähes olulisemate valdkondadena kommunikatsioonistrateegia planeerimist ning suhteid meediaga.
KALME on tegutsenud juba 30 aastat, ühendades paari-kümmet väiksemat luterlikku kirikut Euroopas. Kui nõukogude ajal tähendas sellesse ühendusse kuulumine Ida-Euroopa kirikutele võimalust hoida kontakte lääne kolleegidega, siis praegu on põhirõhk meediakoolitusel. KALME korraldab seminare kaks korda aastas, kusjuures nendest osavõtt on liikmeskirikute esindajatele tasuta.
Lätis Riia lähistel Rāmava mõisas 14.–15. septembril toimunud KALME eestseisuse kohtumisel lepiti kokku organisatsiooni järgmise kolme aasta tegevuskavas. 2008. aasta kevadeks kavandatud koolitus Londonis on mõeldud kirikutele, kes soovivad arendada oma kodulehekülge või alles alustavad kodulehe koostamisega. Osa kirikuid on selles vallas kaugemale jõudnud, seepärast toimub õpe kahes rühmas. KALME juhi Praxedis Bouwmani sõnul puudub tihti kirikute kodulehekülgedel esmatähtis info koguduste aadresside ning jumalateenistuste aegade kohta, mistõttu räägitakse sellest, millistest rubriikidest kiriku kodulehekülg koosnema peaks, aga ka sellest, kuidas kirjutada tekste võrguväljaande tarvis.
Kaks järgnevat koolitust käsitlevad kiriku kommunikatsioonistrateegia koostamist (2008. aasta sügisel Budapestis) ja suhteid meediaga (2009. aasta kevadel Peterburis). Põhiteemadeks on avatus meediale, vajadus olla läbipaistev ning juhised, kuidas tulla toime meedia tähelepanuga. Evangeelse Luterliku Kiriku  Venemaal ja Teistes Riikides (ELKRAS) avalike suhete spetsialist Marina Tšudenko rääkis taolise koolituse vajalikkusest oma kiriku näitel, kus teda kui kiriku töötegijat ning ajakirja esindajat ei lubatud kajastama Moskvas toimunud kirikukogu teemasid. KALME sügisseminaril 2009. aastal räägitakse, kuidas võiks kiriku suhtekorraldus aidata kaasa raha kogumisele kiriku projektide heaks.
KALME eestseisuse liige Meelis Süld tegi ettepaneku panna seminaride materjalid hiljem ka KALME koduleheküljele www.kalme.net, et koolitusmaterjale saaksid kasutada ka need, kes seminarist osa võtma ei jõudnud, pealegi saab osa neist kasutada nii kirikus kui ka üksikkogudustes. Praxedis Bouwmani sõnul plaanib KALME avaldada kodulehel ka n-ö tunnustatud ekspertide nimekirja, keda liikmeskirikud saaksid meediakoolituste korraldamiseks külla kutsuda.
KALME eestseisuse kohtumisel oli taas jutuks kodulehekülje uuendamine aadressil www.kalme.net, mis peaks pakkuma uudiseid kõikidest liikmeskirikutest saksa ja inglise keeles. Kahjuks ei ole kirikud kuigi aktiivsed infot saatma, kusjuures probleemiks on kahtlemata ka vajadus tõlkida artikleid inglise või saksa keelde. Järgmisest aastast alates planeerib KALME moodustada tõlkimise toetusfondi, et liikmeskirikutel tekiksid võrdsed võimalused info saatmiseks. Praegu laekub infot valdavalt nendest kirikutest, kus töökeeleks saksa või inglise.
KALME tegevust toetavad Luterlik Maailmaliit ning liikmeskirikud aastamaksuga. Nagu tõenäoliselt iga teise mittetulundusliku organisatsiooni puhul piirab ka KALME tegevust raha nappus. Tore uudis oli, et suhteliselt heas majanduslikus seisus olev Itaalia luterlik kirik lubas toetada
KALMEt 5000 euroga. Eestseisuse arvates on organisatsiooni toimimiseks tähtis kujuneda oluliseks kommunikatsiooniteadmiste ressursiks kirikutele, uuendades pidevalt kodulehekülge ja jätkates kirikutele vajalike meediakoolitustega. KALME täiskogu kohtub taas 2010. aastal, mil valitakse ka uus eestseisus. Täiskogu peaks leidma aset Roomas, teemaks võetakse ilmselt oikumeenilised suhted.

Meelis Süld
,
EELK meediakomisjoni liige,
KALME eestseisuse liige

Koolitused
2008. aastal

Kevadel Londonis või Riias kirikute kodulehekülgede arendamisest.
Sügisel Budapestis kiriku kommunikatsioonistrateegia koostamisest ja kommunikatsioonijuhi kaasamisest kiriku otsustusprotsessi.
2009. aastal
Kevadel Peterburis suhtlemisest meediaga. Kas meedia tähelepanu on tarvis? Kuidas ületada hirmu meedia ees? Miks olla avatud?
Sügisel Hannoveris või Põhjamaadel suhtekorraldusest ja fundraising’ust. Kuidas leida raha projektide teostamiseks ning milline peaks olema selle juures suhtekorralduse – kiriku meediatöö roll?
2010. aastal
Roomas kohtub KALME täiskogu. Valitakse uus eestseisus. Täiskogu arvatavaks teemaks on oikumeenilised suhted.