Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kaplanite konverentsil räägiti rahuvalvemissioonidest

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Kaitseväelaste missioonieelne väljaõpe, missioonil tekkivate probleemide lahendmine, perede eest hoolitsemine ja missioonilt naasnute lõimimine tavaellu – need olid peamised teemad, mille üle arutleti augusti lõpul Poola sadamalinnas Gdynias toimunud IX Baltimaade kaplanite konverentsil.

Eesti kaplanid Baltimaade kaplanite konverentsi avaistungil Poola mereväeakadeemias

Eesti kaplanid Baltimaade kaplanite konverentsi avaistungil Poola mereväeakadeemias

Aastakonverentsist võtsid osa Soome, Rootsi, Norra, Taani, Eesti, Leedu, Saksamaa ja Poola protestantlikud kaplanid. Kohal oli ka üks Venemaa esindaja – Kaliningradi oblasti luterlasest kirikuõpetaja. Eestit esindasid peakaplan major Taavi Laanepere, vanemkap-lan leitnant Gustav Kutsar, Tapa väljaõppekeskuse kaplan nooremleitnant Silvester Jürjo, Üksik-vahipataljoni kaplan nooremleitnant Meelis Rosma ja endine peakaplan kolonel dr Tõnis Nõmmik.
Missioonidest osavõtjad ja nende kojujäänud pered elavad väga pingelist elu. Kaitseväelaste ettevalmistamine koosneb hulgast erinevatest tahkudest, mille seas on tähtsal kohal selle maa kommete ja traditsioonide tutvustamine, kuhu missioonile minnakse. Ei saa alahinnata ka perekonna tuge ja nende teadlikkust olukorrast, kuhu isa (harvemini ka ema) satub. Lastelegi tuleb selgitada, kuhu isa läheb, miks ta pikaks ajaks kodust eemale jääb jne. Kaplanite ja psühholoogide peamiseks eesmärgiks on abistada komandöre ja sõdureid, kes on kogu aeg ohus.
Tähtis on, et säiliks side koduga, Internet ja telefon on väga vajalikud. Nii perele kui missioonil viibijale on väga oluline võimalikult tihe kontakt. Poolas teevad garnisoniklubid perede kokkusaamisi, annavad psühholoogilist nõu, õpetavad elus toimetulekut. Pereliikmed on teretulnud kaitseväe tähtpäevadele. Eesmärk on perele turvatunde loomine. Erihoolitsust vajavad hukkunute ja haavatute pered. Eesti kaitseväe kaplanid kuulasid huviga ettekandeid ja osalesid aruteludel, sest nendegi igapäevatöös tuleb samu probleeme lahendada.
Eesti kui NATO ja Euroopa Liidu liige on osaline missioonidel ja meie kaplanid on kaasatud rahvusvahelistesse missioonidesse. Praegu viibib missioonil kapten (missiooni ajal major) Urmas Roosimaa, kes on Euroopa Liidu vägede peakorteris Bosnias ja Hertsegoviinas koordineeriv kaplan, ning kapten Peeter Parts Afganistanis Hellmandi provintsis. Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupi kaplaniks on kapten Raivo Nikiforov. Nimetatud kiirreageerimisüksus peab olema valmis operatsioonidel osalema järgmise aasta algusest.

Tiiu Pikkur