Kas usundiõpetus õppekava kohustusliku ainena tegi sammu edasi?

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

11. juunil otsustas riigikogu kultuurikomisjon, et korraldab sügisistungjärgul avaliku istungi arutamaks petitsiooni usundiõpetuse lülitamiseks kõikide koolide õppekavva.

Peapiiskop Urmas Viilma (paremalt) ja assessor Marko Tiitus andsid 4. märtsil petitsiooni üle riigikogu esimehele Lauri Hussarile. Foto: Toomas Nigola

Kultuurikomisjoni otsusele eelneb enam kui pooleaastane areng. Nimelt tegi EELK kirikuvalitsus ettepaneku korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka ja koostas selleks pöördumise „Ettepanek korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka“.

Pöördumine jõudis allkirjade kogumiseks kirikuvalitsuse liikme piiskop Marko Tiituse vahendusel rahvaalgatus.ee keskkonda 7. detsembril ja allkirju koguti 31. jaanuarini. Riigikogule esitamiseks vajalik 1000 toetusallkirja täitus 17. jaanuaril. Kokku saadi 1061 allkirja.

Pöördumise andsid peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Tiitus riigikogu esimehele Lauri Hussarile üle 4. märtsil ja riigikogu juhatus otsustas 14. märtsil EELK algatatud kollektiivse pöördumise menetlusse võtta ning suunas ülesande kultuurikomisjonile.

3. juunil toimus kultuurikomisjonis pöördumise arutelu. Peale komisjoni liikmete olid koosolekule kutsutud kollektiivse pöördumise algatajad peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Marko Tiitus. Lisaks Tartu ülikooli religioonipedagoogika kaasprofessor Olga Schihalejev ning haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsin.

Edasisi arenguid on oodata sügisel, sest 11. juunil otsustas riigikogu kultuurikomisjon, et korraldab sügisistungjärgul avaliku istungi arutamaks petitsiooni usundiõpetuse lülitamiseks kõikide koolide õppekavva.

Riigikogu kultuurikomisjon tegeleb haridust, teadust, noorsootööd, keelt, meediat, muinsuskaitset, sporti, loovisikuid, etendusasutusi, muuseume ja raamatukogusid käsitleva seadusloomega. Selleks valmistab ta ette seaduste ja otsuste arutelusid riigikogus. Komisjon kontrollib oma töövaldkonnas ka valitsuse tegevust.

Kultuurikomisjoni liikmed on Heljo Pikhof (esimees), Tõnis Lukas (aseesimees), Vadim Belobrovtsev, Liina Kersna, Helle-Moonika Helme, Signe Kivi, Kadri Tali, Margit Sutrop ja Tanel Tein.

Kätlin Liimets

Loe ka: