Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikuõpetaja sai aasta huvialaõpetajaks

/ Autor: / Rubriik: Portreelood / Number:  /

Üllar Salumets ja tema jalgpalliringi lapsed. Erakogu.

Riiklike hariduspreemiate seas esmakordselt väljajaga­tava aasta huvialaõpetaja preemia pälvis Võrumaal Lusti lasteaia jalgpalliringi treener Üllar Salumets.

Maakondliku tunnustuste päl­vi­mi­ne teeb Salumetsale ilmsel­­gelt rõõmu. Samas ütleb ta, et see moo­dustab siiski vaid umbes 5% te­ma tegevusest ning põhitöö on olla Urvaste koguduse õpetaja ja Võru praost­konna praost. „Kui minu jalgpalliringi lapsed jõu­lu­de ajal kirikus on käinud, siis on hüütud imestades: „Oo, tree­ner, treener!“ kõnelebSalu­mets, kes neljandat aastat korra nädalas juhendab Antsla lähe­dal Lusti lasteaias kuueaas­taste jalgpalliringi.

Pidulik tunnustamine, mis Vastseliinas pidi toimuma, jäi koroonaohu tõttu ära ning 15. oktoobriltänas ja tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juha­tu­se liige Tiit Toots maa­konna haridustöötajaid, külasta­des neid koolides ja lasteaedades.

Lusti 125 lapsega lasteaia ju­ha­taja Jüri Kiidron on rahul, et nende huvialaõpetajat tun­nus­ta­ti, sest lasteaia jalgpallirin­gi ko­had täitu­vad väga kiires­ti ja Üllar os­kab lastega su­helda: „On huviliste tung, ei saa alati kõiki võttagi. Üllar meeldib lastele. Se­da, et ta kirikuõpetaja on, ilmselt paljud ei tea, ent oleme väga õn­nelikud, et meil on selline kiriku­õpetaja, kes teeb lastele jalgpallitrenni.“

Sport on Üllar Salumetsa elus alati olulisel kohal olnud. Enne kirikuõpeta­jaks õppimist teenis ta leiva lauale kehalise kasvatuse õpetajana. Aastaid toi­mis ka koguduse juures jalg­palliring ja mullu saa­di kogu­dustevahelistel ka­rika­­võistlustel teine koht. Salumetsal on ka jalgpalli­treeneri litsents, mille oman­damist jalgpalliliidu juu­res toetas kohalik vald.

Kätlin Liimets