Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Koguduste koostöö haldusreformi tulemusel on vajalik

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Riigihalduse ümberkorraldamine on seekord tõsiasi. Omavalitsused on läbirääkimised ära pidanud, otsused ühinemiseks või liitumiseks on tehtud. Läbirääkimised olid omavalitsustes väga erinevad. Puudutasid need ju pea kõiki kohaliku elu valdkondi, meie inimesi. Nüüd tasub üle vaadata, kas ka koguduste ja kirikute teemad nendel läbirääkimistel käsitlemist leidsid ja mis kokkulepetesse kirja sai.
Eestis on ilmselt palju loota, et omavalitsustöötajad koguduse esindajaid laua taha kutsuks. Parim lahendus sündinuks siis, kui koguduse õpetaja või liikmed juba alguses läbirääkimiste protsessis kaasas oleks olnud. Nii oli näiteks Kõpu valla ühinemisläbirääkimistel Suure-Jaani vallaga kohe läbirääkimiste alguses kaasatud ka Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa. Tema eestvedamisel said mitmed kogudusele olulised teemad ühinemislepingus kirja pandud.
Ma ei tea, kui mitmes läbirääkimiste meeskonnas kirikuinimesed osalesid, aga ilmselt mitte just paljudes. Seega tuleb leppida teadmisega, et koguduste ettepanekud said nendesse lepingutesse üldjuhul ainult meie endi kaasalöömise kaudu.
Kindlasti pole veel hilja oma seisukohti omavalitsustele teada anda. Peame olemasolevaid ühinemisdokumente hoolega lugema ja arutama, kuidas edasi tegutseda. Oluline on meie edasine koostöö uue omavalitsusega. Maapiirkondades ühinenud omavalitsustes on nüüd ühe koguduse asemel mitu. Kuidas need kogudused uue omavalitsusega koos tegutsema hakkavad? Kas iga kogudus omaette või üheskoos? Seda arutasime viimasel Viljandi praostkonna sinodil. Ega meilgi päris ühest arusaama tekkinud, aga mõtteid ja arvamusi küll.
Luteri kirik on rahvakirik. Arvan, et uues olukorras tuleb ühes omavalitsuses olevatel kogustel seljad kokku panna ja edasi üheskoos tegutseda. Meie maakogudused on üldjuhul väikesed, tihti pole igal kogudusel oma õpetajat, muresid on palju. Vaadates ülelahenaabreid kogeme ka nende puhul koostöö tähtsust. Kuni selleni, et üldjuhul on Soomes peale haldusreformi toimunud ka koguduste ühinemine põhimõttel, et üks omavalitsus – üks kogudus.
Olen Viljandi vallavalitsuse liige. Selles rollis olles arvan, et vallavalitsusel on soov suhelda ühe kiriku kogudustega üheskoos. Kolga-Jaani, Tarvastu ja Paistu kogudus asuvad tulevikus loodetavasti tihedale koostööle, et Viljandi vallas ühiste seisukohtadega koguduste tegemisi arutada, toetada. Loomulikult on igal kogudusel ka oma iseäralikud mured, probleemid või rõõmud, mis just nendele omased, aga üldine arusaam võiks olla, et meil on ühine eesmärk ja omavahel kokku lepitud tegevuskava. Halvim, mis saab juhtuda, on koguduste omavaheline võistlemine parima eelistuse saamiseks omavalitsuses. Usun, et just koostöö on see, millega tuleb edasi minna.
Peame koos arutama, mida omavalitsus saab teha inimeste põhiõiguste tagamiseks. Kas pühapäevasele jumalateenistusele saab ikka ühistranspordiga või aitab siin vald, kas kirik ja pastoraat saavad jätkuvalt omavalitsuse toetuse jne. Ja mida kogudused omavalitsusele vastu pakuvad.
Mõnikord on koostöö siis võimalik, kui me ennast selleks sunnime. Koos tehtud ettevõtmised, arutelud ja tulevikuplaanid teevad meist tugevamad kogudused.
LoodusTarmo7.okt2012

 

 

 
 
Tarmo Loodus,
Viljandi Jaani koguduse juhatuse esimees