Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kooskõlas liturgiliste uuendustega

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Piiskopliku nõukogu koosolekul 15.
augustil arutati uue perikoobisüsteemi kasutuselevõttu.

Liturgilise komisjoni esindaja Peeter
Paenurm tutvustas kahte alternatiivi: oikumeenilist perikoobisüsteemi (aluseks
The Revised Common Lectionary) ja Soome Evangeelses Luterlikus Kirikus kehtivat
Evankeliumikirjal rajanev perikoobisüsteem. Otsustati võtta kasutusele uus
perikoobisüsteem, mis oleks kooskõlas liturgilise uuendusega ja tagaks
pühakirja mitmekülgsema ja avarama kasutuse liturgias. Kahest variandist valis
piiskoplik nõukogu hääletuse teel kasutuseks Soome perikoobisüsteemi.

Soome uus perikoobisüsteem põhineb
vanakiriklikule perikoobireale ja Skandinaavia kirikute traditsioonidele. See
koosneb kolmest võrdväärsest tekstireast, mis sisaldavad Vana Testamenti,
epistlit ja evangeeliumi.

Vanakiriklikud evangeeliumid on püütud
säilitada, kuigi vahel on nende piire muudetud. Kõik kolm aastakäiku on võrdse
tähtsuse ja kaaluga. Tekstide valikus on arvestatud nende sobivust
jutlusetekstiks. Uus perikoobisüsteem võetakse kasutusele üheaegselt uue
jumalateenistuste ja talituste käsiraamatu rakendumisega.

Piiskoplik nõukogu kinnitas muudatused
vaimuliku ametivande tekstis, mis viisid selle vastavusse põhikirja ja uue
kirikuseadustikuga.

Vaadati läbi ja kiideti heaks Thomas
Andreas Põderi väljatöötatud põhiseisukohad EELK esindamisel EKOE (Evangeelsete
Kirikute Osadus Euroopas) täiskogul eeloleval sügisel.

Päevakorras oli ka kiriku sümboolika
arutelu. Peapiiskop Andres Põder tõdes, et vapp ja lipp peaksid kajastama
kiriku ühtsust ja selles küsimuses tuleks saavutada üksmeel. Arutluste
tulemusena otsustati teha Priit Herodesele ettepanek piiskopliku nõukogu
soovitusi ja kirikukogul tehtud ettepanekuid arvesse võttes töötada välja
kirikukogu sügisistungjärgule esitamiseks esialgse variandi pinnalt uus
sümboolikakavand.

Veel arutati 2007. aasta kiriku noortepäevade
korraldamist ja kiriku suhteid muinsuskaitseametiga. Jaan Tammsalu esitas
informatsiooni Luterliku Kiriku Toetusfondi kohta. Järgmine piiskopliku nõukogu
koosolek toimub oktoobri lõpus.

Indrek Vaino