Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Külvates õigust saab lõigata vilja Jumala armastusest

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

Ho 10:12–13
Jumal väljendab Hoosea kaudu teda mitte järgivate inimeste tavalist käitumist. Enamasti ollakse enda silmis tark ja võimekas ning Jumalat pole vaja. Teadus on tänapäeval teinud suuri edusamme. Tehnika on selline, mida me ei tunne inimkonna minevikust. See võib jätta mulje, et oleme kõigeks võimelised. Teaduslikke teooriaid on hakatud uskuma sel kombel, et neist on saanud uued usundid. Aga teadus on pidevalt muutuv. Mingi aja jooksul tuleb uus või täpsustav teooria ja siis usutakse seda. Teaduses peame valmis olema muutusteks. Heaoluriikides on enamiku inimeste elu kõigiti kindlustatud. Seegi aitab kaasa, et elus pole eriti raskeid olukordi ja seepärast ei mõelda Jumalalt abi saamisele.
Kui meie ellu tulevad rasked olukorrad – ebaõiglus, haigus, abielulahutus, surm või mingi muu raske sündmus –, siis võime kogeda tegelikkust, et me ei ole kõigeks võimelised, et meie üle on jõud, mis on meist suuremad.
Üks neist jõududest on patt. Patt ehk kurjus tegutseb ebaõiglusena, haigustena, õnnetusena, surmana, isekusena jne. Kui me ei ela Jee­sust järgides, siis patt valitseb meie üle ja toob meile mitmesuguseid hädasid. Me näeme patu tagajärge nendes inimestes, kes ei ole oma eluga hästi hakkama saanud. Kes Jeesusesse ei usu, see arvab, et kui tal läheb hästi, siis on ta elu korras. Tal pole Jumalat abiks vaja. Aga millalgi tuleb muutus. See võib olla märkamatu. Kuid elu hakkab pöördumatult halvemaks minema. Jumal on neid kasutanud, aga kui nad ei vasta enam tema nõuetele, siis ta valib nende asemel uued.
Teine suur jõud on Jumala jõud. See on suurem kui patu jõud, aga sellest ei saa inimesed osa, kui nad ei ela usus Jeesusesse. Usus Jee­susesse elamine tähendab, et me usaldame ja järgime teda. Jumal kaitseb omasid ja nii lähevad tema rahvast paljud halvad asjad mööda. Kõigest halvast me ei pääse, sest elame patuses maailmas, olles armu saanud patused. Aga suhe Jumalaga võimaldab meil saada informatsiooni, kuidas õigesti toimida, kuidas olla selles hädaorus edukas. Jumal on andnud meile teada elu juhtnöörid kümnes käsus ja Jeesuse õpetuses. Kuid veelgi enam. Meid ei ole jäetud olukorda, kus me peame piirduma vaid õpetusega ja Jumal on kuskil kaugel. Jumal on uues lepingus avanud meile otsese ligipääsu temale. See tähendab, et Püha Vaim on meie juures ja tema kaudu saame palves ühenduse nii Jeesuse kui Isaga. Isiklik suhe Jeesusega on see, mis annab meile palju täpsemat informatsiooni kui vaid õpetus. Annab ka rahu ja jõudu.
Prohvet Hoosea kaudu võrdleb Jumal oma rahva tegevust põllumajandusega. Sama peatüki 11. salmis saame teada, et Jumala rahvas tegi varemalt meeldivat tööd. Siin on juttu 40-aastasest kõrbe perioodist. Jumala rahvas oli nagu noor härjavärss, kes tallas pahmast. – Tollal asetati lõigatud vili maha ja härjad ringiratast käies vedasid järel rulli, mis eraldas terad viljapeadest. Härjad said seejuures pahmast võtta mõnusaid suutäisi.
Aga Jumal nägi, et tema rahvas on võimeline palju enamaks. Rahvas ei pidanud enam üksnes vanal põllul toimetama, vaid tuli toimida nagu põllumees, kes võtab uue maatüki kündmiseks ja peab selle harimiseks pidevalt Jumala juhatusi küsima, Jumalat otsima. Jumal andis oma rahvale ülesandeks külvata õigust, st tegutseda nii, et see vastaks Jumala tahtele. Nõnda toimides saab rahvas lõigata vilja Jumala armastusest. Ta saab Jumalalt headust ja truudust. Sellest tulnuks rahvale õnnistus koos maise heaoluga. Aga Jumala rahvas ei teinud head. Ta oli kurja külvanud ja saanud juba kaua aega vastavat lõikust. Kuna rahvas ei järginud Jumalat, vaid oli tegutsetud omast arusaamisest ja jõust, siis käisid nad hukkumise teed, sest Jumal ei kaitsnud neid kurja eest.
Jumala rahvana vajame pidevalt Jumala sõna külvi. Meil on ikka ja jälle vaja koos Jeesuses olla, et tulla välja argitoimetustest. Need argitoimetused on ühiskonnas suuresti suunatud enda tarkusele ja võimekusele. Meid mõjutab selline elulaad. Et meil on kalduvus Jumalast eemalduda, peame oma ellu plaanima Jumalaga koosolemise ajad. Traditsiooniliselt on need juba olemas, aga me ei pruugi teada, milleks. Need on hommiku- ja õhtupalved. Muud palvetamised. Usklike sõpradega koos olemine Jeesuse nimel. Jumalateenistused. Piibli lugemine. Usulise kirjanduse lugemine, jumalateenistuste ning jutluste salvestiste vaatamine ja kuulamine.
Me vajame ikka ja jälle mõjutust, et Jumala poole pöörduda, et temas elada. Jumala sõna külvi peame ikka ja jälle vastu võtma. Külvist hakkavad idanema seemned. Mõne aja pärast tärkab oras, hakkab looma kõrt tulevase viljapeaga. Ja määratud ajal on vili valmis lõikuseks.
Nii elades võtame vastu Jumalalt armastust. See väljendub headuses ja maises heaolus.
vaher_ülo 2020

 

 

 

 
Ülo Vaher,
vanglakaplan