Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Lääne praostkonna koguduste külakäik Raahe kogudusse

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Ühispildil on vanad ja uued kaasvõitlejad. Esireas vasakult emeriitõpetaja Kalevi Silvola, kelle ajal algas sõpruskogudustega koostöö 30 aastat tagasi, Oulu piiskop Jukka Keskitalo ja proua Marja Keskitalo. Teises reas vasakult Mari-Kaarina Hiltunen, Helle Reinaru, Hilkka Silvola, Anna-Maija Joensuu, Harri Joensuu. Tagareas vasakult Leevi Reinaru, Tapio Hiltunen, Tuomo Matala, Illimar Toomet, Tiina Võsu.
Erakogu

Soomes Raahe kirikus õnnistati 13. jaanuaril toimunud missal ametisse juhtivõpetaja (kirkkoherra) Harri Joensuu.

Eestist olid kutsutud sellest päevast osa võtma Raahe sõpruskoguduste esindajad Lääne-Nigulast, Kullamaalt ja Märjamaalt. Missal teenis kaasa Lääne-Nigula koguduse õpetaja praost Leevi Reinaru, kes luges eesti keeles päeva piibliteksti ja osales ametisseseadmisel.
Pärast missat oli ühine lõuna. Järgnes tervituste osa, kus Märjamaa koguduse õpetaja Illimar Toomet pidas kõne ning kolme koguduse esindajad andsid üle tervitused. Õnnitlesime ka Oulu piiskoppi Jukka Keskitalot, kes on ametis eelmise aasta lõpust. Andsime üle Lääne praostkonna tänukirja pikaajalise koostöö eest eelmisele kirkkoherra’le Tuo­mo Matalale.
Sel aastal saab Lääne-Nigula ja Kullamaa kogudustel 30 aastat sõprussuhete algusest, Märjamaal paar aastat vähem. Seoses valdade ja koguduste liitumisega on nüüd Raahe koguduses seitse kobarkogudust. Algselt, enne liitumist, olid Lääne-Nigulal sõpruskogudus Raa­he, Kullamaal Pattijoki ja Märjamaal Vihanti. Igal aastal on kõigi kolme Eesti koguduse ja Raahe kogudusega tehtud vastastikku külastusi. Eelmisel aastal toimus perelaager Raahe Kultala laagrikeskuses, kus Eestist oli 45 inimest, sel aastal on 50 raahelast Eestisse tulemas.
Hoolimata 600 km pikkusest vahemaast on sõprussuhted aktiivsed ja soojad. Nagu väljendas end üks Raahe koguduse töötegija, kui tundis rõõmu meie kohaloleku üle: nüüd on terve meie kogudus koos! Eriti suurt rõõmu teeb, et koguduste noored on korraldanud ühiseid ettevõtmisi nii Eestis kui Soomes. Oleme Jumalale tänulikud sõpruse ja sõprade eest!
Suureks eesõiguseks on igal pühapäeval kirikupalves palvetada oma sõprade eest sõpruskogudustes ja teada, et ka nemad palvetavad meie koguduste eest. Kui me ka tihti ei kohtu, siis palvesillal kohtume!
Tiina Võsu,
Lääne-Nigula koguduse juhatuse esimees