Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Narva Aleksandri kiriku renoveerimine jätkub

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Narva Aleksandri kirik.
Arhiiv

8. märtsil allkirjastas siseminister Kat­ri Raik käskkirja, millega moodustas töörühma eesmärgiga renoveerida siseministeeriumi omanduses olev Narva Aleksandri kirik (fotol).

Vähemasti kord kvartalis kogunev töörühm on kuueliikmeline. Koosseisu kuuluvad siseministeeriumist varahalduse osakonna juhataja Raino Sepp (töörühma juht) ja usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au, kultuuriministeeriumist kultuurilise mitmekesisuse osakonna peaspetsialist Olga Sõtnik, Narva linnavalitsusest linnapea Tarmo Tammiste, kirikuvalitsuse esindaja kantsler Andrus Mõttus ja EELK Narva koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileet.
„2018 oli läbimurdeline aasta. Kiriku taastamise plaane arutati Vabariigi Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni istungitel kahel korral. Viimastel aastatel kõlas ka seisukohti, et sihtasutus Narva Aleksandri Kirik tuleb likvideerida. Seetõttu on töörühma moodustamine väga suur samm edasi,“ on Narva Maarja koguduse hooldajaõpetaja Karileet lootusrikas. Töörühm jätkab likvideerimisel oleva SA Narva Aleksandri Kirik poolejäänud tööd.
Esimesel kohtumisel aprillis lepitakse kokku tegevuskava ehk millisel määral kirikut soovitakse renoveerida, kust võiksid selleks tulla vahendid ning millise sisuga hoone soovitakse täita. Plaanide aluseks saab 2005.–2006. aastal valminud kiriku kordategemise ajakohastatud projekt.
Karileedi sõnul on olemas erinevad võimalused avariiremondist kapitaalremondini ja maa-aluse juurdeehituseni. „Loodan, et võtame ikka maksimumvariandi päevakorda. Teeme kiriku korda ja ehitame välja ka maa-aluse osa, kaasates selleks riigi, linna ja Euroopa Liidu vahendeid. Kogudusena oleme alati välja ütelnud, et kiriku suures saalis peab jääma alati ka jumalateenistuste pidamise võimalus. Kõige tõenäolisem variant hoonele oleks kirik-kontserdisaal-muuseum,“ jagas Karileet.
2017. aastal lõpetas kirikukogu otsusel tegevuse pankrotistunud Narva Aleksandri kogudus. Kirikus jätkas tegevust uus, 2016. aastal asutatud EELK Narva kogudus, millele anti mullu Neitsi Maarja nimi. Eelmisel sügisel tehti kiriku suure saali kuppellae avariiremont ja saadi päästeameti luba saali taaskasutamiseks. Lisaks ehitati riigikogu nn katuseraha eest WC kiriku fuajeesse.
Kätlin Liimets