Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Nissi Maarja koguduses lõppes usaldusisikukoolitus

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Pärast hiljuti toimunud valimisi on üheks võimaluseks hõlbustada koguduste uute juhtorganite töö käivitamist läbi viia oma koguduses Misjonikeskuse usaldusisikukoolitus.
Kolmest koolituspäevast koosnev programm tutvustab koguduse juhatuse ja nõukogu liikmetele, töötegijatele ja aktiivsete koguduseliikmetele lähemalt oma koguduse tegevust ning aitab paremini oma ülesannetesse sisse elada. Kogenud koolitajad Leevi Reinaru, Tiina Võsu ja Ester Liinak juhivad koolitusel osalejaid läbi õppimisprotsessi enda koha mõtestamisele koguduses ja oma koguduses toimuva tundmaõppimisele.
Koolituse eesmärgiks on sõnastatud usaldusisikute ettevalmistus koguduse töö plaanimiseks ja teostamiseks ning koguduse tegevuse analüüsimiseks.
Aktiivne aitaja
Usaldusisiku mõiste võib olla natuke eksitav, tavakasutuses tähendab usaldusisik asutuse ametiühingutegelast, kes on töötajate ja tööandjate vahendaja. Koguduse mõttes on usaldusisik iga aktiivne koguduseliige, kes võtab vastutuse koguduse tegevusele kaasa aidata. Mingis mõttes on usaldusisik iga kogudusse kuuluv inimene oma elu ja eeskujuga.
Nissi kogudusse kutsus Misjonikeskuse koolituse koguduse õpetaja Lea Jants-Ylönen vahetult pärast uute juhtorganite valimisi. Värsked juhid võivad esialgu end tunda tundmatus kohas vette visatuna. Usaldusisikukoolitus on selles olukorras kindlasti abiks, et vastvalitud juhtkond ei leiaks end abituna ja teadmatuses, millest alustada.
Jõuda ühistele põhimõtetele
Kui sõna «koolitus» võib tähendada mõnikord ühepoolset teadmiste jagamist, siis usaldusisikukoolitus on aktiivne õppimine mõttetegevuse ja üksteise kuulamise kaudu.
Osalejatele tutvustati üldkiriku struktuuri ja koguduse ülesehitust. Rühmades arutati koguduse töövaldkondade üle. Anti hinnang seni tehtud tööle ning mõeldi, kuidas võiks neid valdkondi edasi arendada.
Eraldi käsitleti koguduse majanduselu: anti ülevaade koguduse tuluallikatest ja peamistest kuluartiklitest, mõeldi, kuidas leida uusi tuluallikaid koguduse sisulise tegevuse arendamiseks.
Väga tähtis osa koolitusest on pakkuda osadust ja koostöö kogemust. Koguduse toimimiseks on oluline jõuda ühistele põhimõtetele koguduse tegevuse suhtes. Ühise visiooni leidmine oma kogudusest on üks kesksemaid tugisambaid selles koolituseprotsessis. On hea, kui koguduseliikmed suhtlevad omavahel ning leiavad, et üheskoos ja ühes meeles on kõige parem edasi minna.
Angela Aljas,
Nissi kogudus