Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Noored suudavad võtta vastutust

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Osalesin 17.–18. mail Tallinnas noortevaldkonna suursündmusel „Noorum 2023“, mille raames arutleti noortevaldkonna tulevikku kujundavatel teemadel. Et kirikuski on noorte teema aktuaalne, siis loodetavasti aitab riikliku noorte ja noorsootöö arengute parem tundmine kaasa ka koguduste noortetööle.

Peeti aru, millised on tänapäeva noorte ootused ning millised on ühiskonna ootused noortele. Tõdeti, et nüüdisaja globaalsete muutustega kaasnev mõjutab noori ja seetõttu vajab taasmõtestamist ka noorsootöö. Seni eesmärgiks või vähemalt unistuseks olnu, et iga järgnev põlvkond elab paremini kui nende eel käinud, on praeguste sagedaste kriiside ja konfliktide ajal muutnud ebakindlaks nii noored kui nendega töötajad.

Mõeldes 30 aasta tagusele ühiskonnale ja toonastele noortele, võib öelda, et ajad polnud sugugi vähem turbulentsed, kuid see, mis andis indu, oli veendumus, et muutused ja nende juhtimine on meie kätes. Seevastu praegu on küsimuseks, kas me üldse suudame muutusi juhtida või reageerime, kohandume ja stagneerume. Noortevaldkonnas tegutsejad on viimastel aastatel olnud siiski kiired kohanejad ning suutnud Eestis COVIDi perioodil ja ka Ukrainast sõjapakku tulnud noortele arenguvõimalusi pakkuda, kuid vaatamata kõigile pingutustele on noorte vaimse tervise mured ja ebakindlus tuleviku ees suurenenud.

Noorumi ettekannetest jäi kõlama, et eeltingimuseks noorte praeguseks toimetulekuks ja tulevikuootustele vastamiseks on noorte kaasamine aruteludesse ja otsuste kujundamisse. Minister Kristina Kallas lubas Noorumi osalejatele seista hea selle eest, et noori senisest enam aruteludesse kaasataks ning sarnaselt kohalikele valimistele võiks noored alates 16. eluaastast osaleda tulevikus ka riigikogu ja Euroopa Parlamendi valmistel. Seda enam, et juba demograafilistel põhjustel noorte osakaal ühiskonnas pidevalt väheneb, mistõttu pole nende hääl ühiskonnas piisavalt kõlav. Samal ajal on just noored need, kes tänaste otsuste tulemustega elama hakkavad. Kaasatusega tahavad noored ise oma tulevikku kujundada, et toime tulla kliimamuutustest, globaliseerumisest ja konfliktidest tingitud mõjudega ega soovi lihtsalt leppida paratamatusega.

Lõuna-Walesi ülikooli doktor Howard Williamson tõi esile, et läbi aegade on noorte arengusse panustamine ja tuleviku kujundamine nõudnud ennustusoskust. Sageli võib see aga keeruliseks osutuda, sest tulevikku ei saa ette tellida või praegust olu arvestades mõõta (1Kr 3:6). Lisaks ettenägelikkusele nõuab noortega töötamine selget missioonitunnet, sest kasvamine on elav protsess. Õnneks on meil võimalik ootusi ja väärtusi koos noortega mõtestada ja sellega suurendada tõenäosust, et noorte ja ühiskonna ootused ja väärtused polegi nii erinevad. Näitena kõlas, et kui noorsootöölt oodataks kuritegevuse, tööpuuduse, üle jõu või kellegi arvelt elamise lõppemist, siis sama hindavad ka noored. Samas võib nende praeguses maailmatajus ja tulevikuootustes tekitada segadust see, et otsustajatele meeldib omavahel kuumadel teemadel vaielda ja seda mõnigi kord viisil, mis ei vii sihtideni, vaid kõrvetab kõiki arutelu osapooli. Ka soov ette reguleerida protsesse ja mõõta vaid tulemust hakkab murendama avatud suhtlust ja usaldust.

Kokkuvõtteks on noortega töötamise vältimatuteks eeldusteks avatus ja usaldus teades, et tänapäeva noored tahavad ja suudavad võtta vastutust oma tuleviku eest ja teostada rohkem kui meie neilt ootame. Huvilisel on soovi korral võimalus tutvuda Noorumi ettekannete ja töötubade aruteludega kodulehel https://harno.ee/noorum#ettekanded.

Aare Vilu

Vara koguduse õpetaja