Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Piiskoplik nõukogu vaagis põhikirja ja kirikuseadustiku muutmist

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Peapiiskop emeeritus Andres Põder.
Õpetaja Illimar Toomet.

Piiskoplik nõukogu arutas märtsi- ja aprillikuu koosolekutel põhjalikult EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise ettevalmistamise komisjoni töös esile kerkinud küsimusi.

Sellesse komisjoni kuulub kaheksa inimest. Võimaldamaks kõigil huvitatuil ettevõtmises kaasa lüüa, kuulutati välja nn ideekorje, mille käigus said kõik huvilised – ilmikud ja vaimulikud – oma ettepanekud esitada.
Ettepanekuid koguti kokku viie kuu jooksul (juuni lõpp – 15. november 2016). 40 inimest esitas kokku ligikaudu 300 ettepanekut. Menetluses kasutati võrdselt nii komisjoniliikmete kui teiste ettepanekuid.
Piiskopliku nõukogu koosolekutel tutvustasid komisjoniliikmete küsimusi ja seisukohti komisjoni liikmed emeriitpeapiiskop Andres Põder ja õpetaja Illimar Toomet.
Komisjon tuli piiskopliku nõukogu ette mitmete oluliste küsimustega. Küsimused olid tõesti sedavõrd palju arutelu tekitavad, et esialgselt ühepäevasena planeeritud koosolekust ei piisanud ja vaja oli veel täiendavat erakorralist koosolekut aprillis.
Olulisemad küsimused on seotud vaimuliku ameti ja piiskoppide rolliga kirikus. Kuna peapiiskop tunneb vaimulikke paremini kui kogudused, siis tulevikus võiks olla tal suurem roll koguduseõpetaja ametikoha täitmise juures.
Samuti arutati ilmikjutlustajate rolli ja muude vaimuliku abiliste kohta kirikus. Leiti, et tulevikus võiks olla piiskoppidel piiskopkonnad ja kirikukogu võiks määrata piiskopi piiskopkonna territooriumi.
Arutelud piiskopliku nõukogu koosolekul olid elavad ja sageli oli otsustamisel mitu versiooni. Olenemata eri seisukohtadest jäädi sõbralikuks ja üksteist toetavaks.
Piiskoplik nõukogu pole siiski nendes küsimustes mitte otsustaja, vaid hoopis nõuandev organ. Lõpliku otsuse põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise kohta võtab vastu kirikukogu.
Enne sinna minemist saab teksti veel muuta piiskopliku nõukogu juhiste järgi kiriku põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise komisjon ning seejärel ka kirikukogu õiguskomisjon.
Kaido Soom