Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Pöördumine

/ Autor: / Rubriik: Teated / Number:  /

Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk!
Hb 13:7
Seda apostli sõna on kasutatud sagedasti just kirikujuhtide ärasaatmisel või nende mälestusele mõeldes. Sellesama salmi valis peapiiskop Edgar Hark kõne aluseks, kui 11. oktoobril 1977. aastal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Jumalaga jäeti peapiiskop Alfred Toomingaga, kes oli olnud Eesti luterliku kiriku ülemkarjaseks kümme aastat ja kelle osaks oli võidelda, et ka nn vaikival ajastul kiriku hääl ei vaikiks.
Oma vaimulike juhatajate meelespidamine ja nende mälestuse jäädvustamine on olnud paljudele kogudustele otse auasjaks ning õpetajate pildid käärkambri või pastoraadi saali seinal aitavad uutelgi põlvkondadel tänu ja austusega meenutada neid Jumala tööriistu, kelle ustav ja ennastsalgav töö on rajanud ja kindlustanud alust, millele meie võime ehitada.
Paljudes maades on kujunenud heaks tavaks, et kirikuvalitsuse hoones või kirikupea esindusruumides on üles riputatud portreed ametis olnud piiskoppidest ja peapiiskoppidest. See aitab tänuga meeles pidada neid ustavaid sulaseid ja apostli sõnadest lähtuvalt pidada silmas nende elukäiku ning võtta eeskujuks nende usk.
Arvame, et on küpseks saanud aeg asuda sellist praktikat teostama ka Eestis, paigutades Konsistooriumi saali seintele portreed neist meestest, kes Jumala kutsumisele ja kiriku valikule kuulekaina seisid kirikujuhi ametis keset jätkuvalt muutuvaid aegu.
2002. aasta 5. juulil möödub 95 aastat peapiiskop Alfred Toominga sünnist, 12. oktoobril 35 aastat tema valimisest EELK peapiiskopiks ning 5. oktoobril 25 aastat tema surmast. Pidades silmas neid tähtpäevi, oleks põhjendatud piiskoppide mälestuse jäädvustamise pikemaaegset programmi alustada peapiiskop Alfred Toominga portreemaali tellimisega ja selle asetamisega Konsistooriumi saali seinale.
Käesolevaga kutsume üles koguduste juhatusi, õpetajaid ja koguduseliikmeid toetama ülalmainitud projekti ning tegema annetusi kirikujuhtide mälestuse vääriliseks säilitamiseks.
Annetused palume kanda EELK Konsistooriumi kontole 10052030734009 Ühispangas või 221002160604 Hansapangas, lisades märksõna «Piiskoppide portreed».
Olgu see ühine ettevõtmine ja ühine eesmärk ühendamas kirikut ja kogu selle liikmeskonda ning aidaku meid kõiki tänuga meeles pidada neid, kelle ustavus oli suur ja usk kindel ning kelle eeskuju võib meidki innustada üha ustavamale teenimisele.
Kristlikus osaduses
Arne Hiob, Jaan Kiivit, Joel Luhamets, Andres Põder, Tiit Salumäe, Einar Soone, Jaan Tammsalu
Pöördumine on heaks kiidetud EELK XXVI Kirikukogu 2. istungjärgul Tartus 23. aprillil 2002.