Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ristivanemate konverentsi läkitus

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

sempreRistivanema elukestev pühendumine
Ristivanem on Jumala kaastööline. Ristimisel teeb ristivanem teatavaks ristitava tahte vastu võtta ristimine ning on ristitava usu ja tõotuste tunnistaja.
Ristivanemast saab ristilapse vaimulik vanem. See on kutsumus. Ristivanema ülesanne on oma isikliku usu ja eluga anda ristilapsele eeskuju kristlaseks olemisest. Ristivanem valmistab end selleks ette usu põhitõdedesse süvenemisega.
Elu koos Jumalaga on teekond ja püsiv õppimine. Selleks on vajalik palvetada. Ristivanema ülesandeks on eestpalve oma ristilapse eest kui ka ristilapsele palvete õpetamine. Eestpalveid vajavad ka ristilapse perekond, sõbrad ja kogudus.
Ristivanema suur võimalus on koos ristilapsega ja tema perekonnaga osaleda kirikuelus: kohalikus koguduses, lisaks jumalateenistustele ja pühapäevakooli tundidele saab koos oma ligimest teenida.
Ka täiskasvanuna ristitava jaoks on olemas ristivanem, kellest saab ristitu täiskasvanud kristlasest sõber ja eeskuju.
Ristivanema võimalus on toetada perekonda, eriti juhul, kui ristilapse vanemad surevad enne tema täisealiseks saamist või on kaotanud kasvatuslikud või vanemlikud õigused, ja vanemate või vanemliku hoole puudumisel omandada eestkoste, peres hooldamise või lapsendamise õigus.

Ristivanema väärtustamine
Ristivanemad on suur väärtus ristilapsele, ristilapse perekonnale ning kirikule. Jumal, kes hoolib kõigist oma lastest, hoolitseb ka ristivanemate eest.
Kiriku võimalus ja ülesanne on ristivanemate eest hoolt kanda mitmel viisil:
• Ristivanemate väärtustamine, meelespidamine ning nende eest palvetamine. Selleks soovime ellu kutsuda ristivanemate päeva ühise tähistamise igal aastal. Ristivanemate päeval kutsutakse kirikusse ristivanemad koos ristilastega ning jumalateenistusel võetakse ristivanemad ja ristilapsed koguduse eestpalvesse.
• Ristivanemate abistamiseks töötatakse välja õpivahend „Ristivanemluse ehituskivid“, mida saab kasutada kohalikes kogudustes ja koguduse leeritundides.
• Ristivanematele antakse ristivanema tunnistus ja ristivanema meelespea, nii nagu iga kirik seda otstarbekaks peab.
• Teeme ettepaneku, et kirikuvalitsused ja Eesti Kirikute Nõukogu soovitavad Eesti Vabariigi valitsusel perekonnaseadust täiendada nõnda, et ristivanematele laieneks lapse hooldusõigus vanemate kaotuse puhul.
Käesolevaga pöördume meie, „Ristivanema väärtuse“ konverentsist osavõtjad, kõigi kirikute, ristivanemate ja ristilaste poole ning palume Jumala õnnistust nende kavatsuste elluviimiseks.
3. oktoobril 2018. aastal Harkujärvel