Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tugiisikud osalesid täienduskoolitusel

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed / Number:  /

Koolituse läbinud said tunnistuse. Erakogu

Alates jaanuarist pakub EELK Harjumaal tugiteenuseid raske ja sügava puudega lastele.

Lapsevanemad saavad sotsiaalkindlustusameti kaudu taotleda raha kuni 17aastastele lastele osutatavate teenuste eest tasumiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta.
See on võimalik tänu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest 2014–2020 meetme «Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused» raames elluviidavale projektile «Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine». Rahastatavad tugiteenused on tugiisikuteenus, lapsehoid ja transport.
Tugiisikuteenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajaduse tõttu ise toime ei tule. Lapsele on oluline turvaline ja toetav kasvukeskkond.
Tugiisik abistab last arendavate tegevuste juures, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu.
Tugiisik õpetab last enda eest hoolitsema, vajadusel abistab riietumisel, söömisel, hügieenitoimingutes ning mängu- ja õppepaiga korrastamisel. Ta abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms.
Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne.
Tugiisiku teenust on võimalik lapsel saada päevasel ajal kas kodus, hoius, haridusasutuses ja tervise- või rehabilitatsiooniteenusel käimisel, et lapsevanem saaks kas õppida, töötada või saada tööturuteenuseid.
Juunis ja septembris toimusid täienduskoolitused tugiisikutele, kes hakkavad tööle või juba töötavad raske ja sügava puudega lastega.
Koolituse korraldas EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus. Koolitus toimus Harkujärve kirikus, kus osalejad nägid ka puuetega laste hoiuteenust osutavat lastehoidu Inglitiib, mis asub kirikuga samas hoones olevas pastoraadis.
Koolitajad olid oma ala praktikud, kes on teemaga pikemat aega kokku puutunud: jurist Merit Jõgi, kes andis ülevaate raske ja sügava puudega lastele mõeldud projektist, mida rahastab Euroopa Sotsiaalfond; pikaaegse kogemusega erakorralise meditsiini arst Mare Liiger; massaažikooli õppejõud ja tugiisik Lemme Niibo; Maarja kooli tugikeskuse psühholoog ja kasvataja-tugiisik Eva Üprus ning sama asutuse rehabilitatsioonimeeskonna psühholoog ja eripedagoog Moonika Haili.
Osalejaid oli kokku tulnud Eestimaa eri paigust. Koolituse käigus said osalejad kuue päeva jooksul teadmisi sellest, kuidas laps erinevates olukordades võib käituda ja milliseid töövahendeid saab tugiisik kasutada.
Tagasiside oli väga positiivne ja uue grupi koolitamine on plaanis novembris. Kõik, kellel on huvi tugiisikutöö või projekti kohta täpsemalt, kirjutage meiliaadressil keili.kollamaa.rander@gmail.com.
Keili Kollamaa-Rander,
projekti koordinaator