Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Usk ja uskmatus

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Usk ja uskmatus on vaimsed jõud, mis iga inimese elu ja hinge mõjutavad. Täiuslikku ja veatut usku nagu ka absoluutset uskmatust ei ole inimeste hulgas võimalik leida. Lugedes ema Teresa mõtteid tema päevikutest, on ehmatav, milliseid usulisi sisevõitlusi pidas see kristliku halastustöö ikoon ja Halastuse Misjonäride ordu rajaja. 

Tema imetlusväärne usk ja töö, mis suurt ja ilusat vilja kandis, ei olnud midagi lihtsat ja pilvitut, pigem vastupidi.

Usuküsimused on elu baasküsimused, mis puudutavad inimese sügavamat ja haavatavat ole­must. Elu ja surm, patt ja kurjus, armastus ja lähedus, hingeline tasakaal ja tervis – nende suur­te teemade ees oleme sageli väikesed, haa­vatavad ja hirmunud. 

Usk ei ole ainult vagaduse küsimus, see on ka julguse ja kindluse küsimus olukordades, kus maa meie jalge all piltlikult öeldes vappub ja väriseb. Sellist julgust ja kindlust suudab inimesele pakkuda ainult Jumal.

Usk on oma olemuselt and, mida saame Ju­ma­lalt paluda ja vastu võtta. Oma Pojas Jeesu­ses Kristuses on ta selle anni meile lähedale toonud, Jumala sõna ja sakramentide abil saab see meile ka mõistetavaks ja toimivaks. 

Uskliku ini­mese elu ei pruugi olla kergem kui uskmatul, aga uskumine on võimalus kasvada inimesena ja kristlasena, kogeda Jumala poolt mõtestatud elu, abi ja tuge. Usk on üks ilusamaid ande, mis inimesele siin elus võib osaks saada, ei ole hea usule kahtlustes, uskmatuses või arguses selga pöörata.

Tiina Janno