Valga koguduse rõõmuteade: Valga Peetri-Luke kogudus ostis Jaani kiriku kinnistu

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Kogudus, Uudised / Number:  /

EELK Valga Peetri-Luke kogudus otsustas oma kirikuhoone aluse maa riigilt välja osta. See osutus võimalikuks tänu sihtotstarbelisele eraannetusele.

Valga linna südames ilutsev ainulaadne ovaalse põhiplaaniga luterlik linnakirik on kodu EELK Valga Peetri-Luke kogudusele ja seisnud siin juba mitusada aastat. Foto: Eesti Kiriku arhiiv

Kogudus on silmapaistvat pühakoda alates selle tagasisaamisest hooldanud ja koos sihtasutusega Valga Jaani Kiriku Renoveerimine jõudumööda taastanud. Teadaolevalt seati 2015. aastal koguduse kasuks 99aastane hoonestusõigus, kuid kinnistu ise on aastakümneid olnud riigi oma.

Maa-ameti algatatud hoonestusõiguse tasu maksustamishinna muutumisega seoses ilmnes käesoleval aastal, et kogudusel on jäänud korraldamata kirikualuse maa tagastamine. Kirikuhoone kogudusele maareformi käigus tagastati, aga hoonealune maa jäi riigi omandisse. Sellest tulenevalt tõstatus küsimus, kas võiks kirikualuse maa riigilt välja osta.

Sisuliselt oli kogudus teelahkmel, kas võtta vastu ja leppida hoonestusõiguse uue, kuus korda tõusva tasuga või valida kiriku kinnisasja ostmine. Valga praostkonna praost Mart Jaanson innustas kogudust kinnistut välja ostma. Kahtlemata tundus see ka kogudusele kõige loogilisema ja arukama lahendusena, probleemiks oli vaid raha puudus – ostuhind osutus kogudusele üle jõu käivaks.

Unistuse täitumiseks asus kogudus jõuluajal imet palvetama. Pidasime meeles pühakirja sõna: Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda (Jk 5:16b). Jumala juhtimisel leiduski eraisik, kes oli valmis kogudusele sihtotstarbelise annetuse tegema ja nii lahenes lõplikult koguduse pikaaegne sõlmpunkt. Linnakiriku kogudus on väga tänulik hoolivale annetajale võimsa jõulukingi eest!

Nüüdseks on kirikualuse maa eest tasutud. Kogudus sai vägeva kogemuse Jumala hoolest, inimeste abist ja võimatuna näivate palvete kuulda võtmisest. Kogetu julgustab innustama inimesi uskuma oma palvete täitumisse, ka siis, kui lahendus näib võimatu.

Lõpetuseks ka tähelepanuosutus koguduste juhtorganitele. Peagi jõuavad kogudusteni maamaksu teated. Allakirjutanu soovitus on vaadata üle maamaksu teatised ja kui teie kirikualuse maa eest küsitakse tasu, siis pöörduge omavalitsuse maakorraldaja poole ja esitage taotlus kirikute ja koguduste pühakodade aluse maa maksuvabastuse saamiseks. Maamaksuseadus § 4 lg 5 kohaselt on kehtestatud, et kirikute ja koguduste pühakodade alune maa ei kuulu maksustamise alla. Kas see maksuvabastus laieneb ka koguduse pastoraadihoonele, kabelile või mõnele muule hoonele, kus peetakse jumalateenistusi, on küsimus, millele võiks vastata juriidikas pädev isik.

Margus Suvi

Valga koguduse õpetaja

Varasemaid joonistusi Valga kirikust on hoiul Valga muuseumis. Foto: Valga Peetri-Luke kogudus
Maa-ameti kaardirakenduselt on hästi näha Valga Jaani kiriku alune maa-ala, markeeritud kaardil punase joonega. Kuvatõmmis