Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Vanglate kaplanaadis toimub muudatus

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Uudised / Number:  /


Eesti Kiriku toimetajatele veel kuu aega tagasi ekskursiooni Tartu vanglas teinud Tanel Meiel lahkub 1. detsembrist vanglate peakaplani ametist. Kätlin Liimets.

Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all.                                                 Kg 3:1

Minul kui vanglate peakaplanil on selle kuu lõpus viimane tööpäev. Lahkumise põhjuseks on uued väljakutsed, kuid kahjuks ei ole need seotud vaimuliku teenimisega. Minu uus ametikoht on alates detsembrist sotsiaalkindlustusamet ning suundun kriisireguleerimisosakonda planeerimistalituse juhiks. Oli raske keelduda järgmisest riigiameti poolt tehtavast pakkumisest, kuna uue ameti töökoht on kodulinnas Tartus. Läbi oma karjääri olen saanud nautida vaid loetud aastaid, millal olen töötanud koduses Tartus. Töökoha vahetamise kasuks otsustamise tegi lihtsamaks ka teadmine, et olen suuteline senisest rohkem panustama vaimulikutööle Sangaste ja Laatre koguduses.

Iga lahkumine on raske. Tunne, mis tekib siis, kui jätad hüvasti koduseks ja omaseks muutunud töökohaga ning annad üle valdkonna, mis on südame ligi, on teada kõigile, kes on kogenud töökoha vahetust. Raske on lahkumine inimestest ja eelkõige kaplanaadis teenivatest vaimulikest. Teenides külg külje kõrval oma oikumeeniliste vendade ja õdedega saavutad südames ja hinges sügava ning lõputult tänuliku osaduse tunnetuse. 

Kamraadlikkus ning ühise eesmärgi nimel tegutseva meeskonna hingestatus ja koostegemise tunne on parimaid asju, mida võib tunda teenistuse jooksul. Endise sõjaväelasena olen alati hinnanud relvavendlust ja kamraadlikke sidemeid, kuid pärast 3,5aastast kaplanaadis oldud aega julgen öelda, et vaimulik osadus on oma sidemetelt ja sügavuselt samasugune või isegi suurem. 

Olen tänulik oma kaasteelistele kaplanaadis. Koos olles ja tegutsedes kristlikus vaimus oleme saavutanud palju. Jään igatsema neid päevi, kui pärast riigitöö kurnavaid rutiine sain liikuda Viru vanglasse ja teenida koos vanglakaplanitega – see on hinge kosutav ja jõudu andev osadus, mis kestab igavesti.

Vanglate kaplanaat on heas seisus. Annan edasi organisatsiooni, mis on käinud läbi erinevad arenguetapid ning muutunud tugevaks ja kindlaks. Olen tänulik Eesti Kirikute Nõukogule, kes on andnud mulle nii mandaadi kui ka kindlustunde nende aastate jooksul, et valitud tee ja muutused on olnud õiged ja tulemustele orienteeritud. 

Kaplanaat on ennast läbi intensiivse vaimuliku teenimise kinnistanud kinnipidamisasutuste taasühiskonnastamise protsessis. Usuvabadus on tagatud ning seda aitavad hoida koostatud tüvidokumendid: „Usuvabaduse miinimumstandardid vanglates“ ja ühtlustatud vanglate kodukorrad. Iga vangla vaimulik peab päevas 1–2 teenistust/talitust ja 3–5 hingehoidlikku vestlust. Vanglate kaplanaat on ehitamas silda üle vanglamüüride ning püüab usulise muutuse läbi teinud vabanevat kinnipeetavat juhatada kristlikule eluteele ka pärast vanglast lahkumist. 

Kaplanid osalevad aktiivselt kahes resotsialiseerimise programmis: leevendusprogrammis kartserialustele ning alates 2022. a septembrist uues kaplanaadi loodud programmis „Minu kristlikud väärtused ja hoiakud“. Viimati nimetatu rakendamisel on minul kindlustunne, et koos kaplanitega vormitud kristlikul eetikal ja moraalil põhinevat programmi saadab suur edu ning tulemuseks on kinnipeetavate järgnev õiguskuulekas elu. 

Ajutiselt võtab kaplanaadi juhtimise üle Viru vangla vanemkaplan Tarmo Linnas. Soovin Tarmole palju jõudu ja Looja õnnistust. Usun, et ajutised ajad on mööduvad ning kaplanaat saab uue juhi. Julgustan igati Tarmot kandideerima peakaplaniks. 

Tanel Meiel