Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Viljandi filmiskandaal on järjekordne koolitund

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Elame ühiskonnas, kus kiriku pühadus ei ole kõigile enesestmõistetav, kirikuruumi eripära pakub huvi aga paljudele. Seetõttu tulevad kergelt ka konfliktid kiriku kasutamise ja kirikus käitumise osas. EELK on püüdnud oma seadustega siin teatud selgust luua, kuid inimeste maailmas ei hoia ükski seadus täielikult ära väärnähteid. Pigem tuleb taotleda üldist teadlikkuse ja sisemise kultuuri kasvu.
Kirikuseaduste kohaselt on kirik «jumalateenistuslikuks otstarbeks pühitsetud ruum, mida võib kasutada üksnes selle pühadusega kooskõlas oleval otstarbel». Lisaks jumalateenistustele ja kiriklikele talitustele võib seal korraldada ka «vaimuliku sisuga üritusi ja kirikukontserte, pidades silmas EELK põhikirjas nimetatud eesmärki ja ülesannet». Selliseks eesmärgiks on «juhtida inimesi pääsemisele ja tõe tundmisele» ning ülesandeks «Jumala sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine».
Niisiis pole kirik ainult sõnakuulutuse koht, vaid ka kirikuruum ise ja kõik seal toimuv on osa sellest kuulutusest. Järelikult tuleb sellesse suhtuda sama tõsiselt nagu jutluse ettevalmistamisse. Juhend toonitab, et «pühakoda ei tohi kasutada otstarbel, mis on vastuolus kiriku usu ja õpetusega» ning seal käitutakse vastavuses kiriku pühaduse ja heade tavadega.
«Kiriku, kabeli või mõne teise pühitsetud ruumi sihipärase kasutamise eest vastutab» kirikuseadustiku kohaselt ühemõtteliselt «koguduse õpetaja või vaimulik, kelle vastutusalasse sakraalhoone või ruum jääb». Filmimise puhul tuleb lisaks taotleda luba praostilt, kes siis samuti hindab ja jälgib toimuva sobilikkust, ilma et see vabastaks õpetaja vastutusest.
Pole kahtlust, et filmi «Superluminous Darkness» loomisega on kirikuruumi kasutatud ja seal käitutud vastuolus kehtivate põhimõtete ja normidega. Oli põhjuseks liigne usaldus või vähene järelevalve, selle kohta tuleb nendel, kellele on pandud vastutus, teha asjakohased järeldused. Küsimus on ju selleski, mida õpetame kiriku pühadusest oma lastele või pühapäevakooli lastele ja kuidas sobib filmis nähtu sellega kokku.
Viljandis toimunu on järjekordne koolitund, et püüaksime paremini kaitsta ja mõistetavaks teha oma väärtusi. Selleks aidaku meid Jumal.
Andres Põder,
peapiiskop