Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Anded ja võimed

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Kogudustes algas novembris valimiste periood, mis kestab järgmise aasta märtsini. See toob muudatusi koguduste juhtorganite koosseisus ja töös. Uued valitavad kaastöölised vajavad kaasaaitamist, et oma koguduse töösse panustada. See, kuidas kogudus uued valitud liikmed nõukogus või juhatuses vastu võtab, näitab koguduse juhtimise tugevust või nõrkust. Uus inimene ei oska ise küsida, kuidas üks või teine koguduse valdkond töötab. Siin on hea võimalus pühendada uuele liikmele aega, et ta tunneks end kollektiivis teretulnuna. See aitab kasvada tema motivatsioonil kogudusetöösse panustada.
Enne valimisi on ettepaneku tegija selgitanud, kuhu ja milleks uut kandidaati kutsuda võiks. Eks iga inimene on ka ise võimeline eeltööd tegema. Ei ole aga välistatud olukord, kus ettepanek rolli võtmiseks koguduses tuleb ootamatult ja otsustada on vaja kiiresti. Kui oleme leidnud kaastöölise, siis on sageli valiku tegemise aluseks usaldus, et teised aitavad. Aitamist ei tohi ära unustada. Pean kõiki koguduse organite liikmeid kaastöölisteks.
Koguduse vaimulik juht on õpetaja. Nõukogu tööd juhib samuti õpetaja. Arvan, et ka juhatuse töös on koguduse õpetaja see, kes koostöös juhatuse esimehega tegelikult tööprotsessi suunab ja juhib. See tähendab, et ka uued nõukogu, juhatuse, revisjonikomisjoni liikmed ja sinodisaadikud vajaksid oma töö alustamiseks õpetaja ja juhatuse esimehe aega, et kogudusetöö ja -eluga paremini kurssi saada.
Koguduse kui organisatsiooni töö tugevus ei sõltu pikas perspektiivis mitte tugevatest solistidest, vaid eesmärgiteadlikust meeskonnatööst ja usaldusest. Eesmärgiteadlikkust ja usaldust aitab luua ja arendada ühine töö planeerimine. Nõupidamised, kokkusaamised ja kommunikatsioon on ühise planeerimise töövormid. Need aitavad paremini mõista juhi poolt või ühiselt seatud eesmärke ja samal ajal inimesed, kes koos on, õpivad üksteist paremini tundma ning usaldama. Õpitakse nägema ka kaastööliste erinevusi ja erinevaid arvamusi. Õpitakse ühise eesmärgi nimel tegema koostööd, vaatamata erimeelsustele ja -arvamustele.
Üheskoos kogudusetööd planeerides on võimalik seada sihte, mis ei sõltu hetkeolukorrast. Täna võib olla koguduses olukord, kus mõni töö või tegevus on seiskunud. Üheskoos mõeldes ja lahendusi otsides võivad sündida ideed, mis aasta või paariga on teostatavad. Koguduse tugevus on usus, aga usk on iga inimesega kaasas ja kui see kõik kokku liita, võib sündida suur usk ja suur ime. Jumal on see, kes usu annab, aga oluline on Jumalast antud usku näha mitte ainult endas, vaid ka oma kaastöölistes, keda Jumal meie kõrvale on andnud.
Raha vähesus ei tähenda jõuvarude vähesust. Raha on vaid üks osa kiriku- ja kogudusetöös. Muidugi mitte vähetähtis, aga siiski mitte kõige tähtsam. Sooviksin näha koguduste ja kogu kirikutöö tasandil rohkem seda, et oma kaastöölises ja koguduseliikmes näeksime Jumala kingitud väärtust. Koostööd, ka kiriku sees, takistavad sageli usaldamatus ja isiklikud ambitsioonid. Probleemid on enamasti ületatavad ning lahenduste leidmise üheks eelduseks on kokkusaamised ja suhtlemine. On inimesi, kes on väljendanud oma lugupidamatust koosolekute pidamise suhtes. Julgen nendele kinnitada, et hea töökoosolek on ikkagi asendamatu osa tööprotsessi juhtimises.
Valimised koguduses toovad meie vabatahtlike sekka uusi toredaid inimesi. Koguduse juhtidena on meie vastutus tutvustada neile meie koguduse tööd, eesmärke ja inimesi. Need inimesed on meie ettepaneku vastu võtnud ja usaldavad meid. Teeme kõik selleks, et usaldus ei kahaneks ja motivatsioon oma koguduse töösse panustamiseks kasvaks.
Kui vajame nõu või juhendamist, siis saame pöörduda misjonikeskuse poole ja tellida oma kogudusele juhtimiskoolituse (vt http://www.eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-201617/koolitus-koguduse-juhtorganitele-ja-tootegijatele/).
Uutele liikmetele pühendumine uuendab ka pikemat aega koguduse organites kaasa töötanud inimeste tahet uue energiaga koostööd teha. Meie ühiskonnas ja võib-olla isegi koguduses ei saa kõik inimesed aru kirikutöö väärtusest ja eesmärgist, aga kõige tähtsam on see, et ise oma kutsumust väärtustame ja ustavad oleme. Head advendiaega ja häid koosolekuid!

Leevi REinaru2016dets

 

 

 

 
Leevi Reinaru,
misjonikeskuse juhataja