Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Eesti Kiriku veebimeedia olevik ja tulevik I

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Järjejutt, Uudised / Number:  /


 Joonis 1

2023. aastal on ajalehel Eesti Kirik kaks olulist tähtpäeva: 4. märtsil tähistasime taasilmumise 33. aastapäeva ja esimesel advendil täitub 100 aastat esmailmumisest. Väärikate tähtpäevade puhul kutsume kogudusi üles annetama Eesti Kiriku kodulehe tarvis, et meie kiriku häälekandja võiks püsida läbi majanduslikult keerulise aja. 

33 ja 100. Kristuse eani jõudmist võib vaadelda ka kui märki. Viimastel aastatel ja eriti viimasel aastal on toimetust varjutanud mure ajalehe püsimajäämise pärast. Majanduslik surutis on ka põhjus, miks ajalehe Eesti Kirik nõukogu otsustas, et alates augustist ilmub paberleht kolm korda kuus. Iga kuu esimesel nädalal jääb leht ilmumata.

Seda loodetavasti ajutist kahanemise kannatuse teed kõndides pöörame aga oma pilgu järjest enam veebimeedia poole. Oleme ka lubanud, et sel nädalal, kui Eesti Kiriku pabernumber jääb ilmumata, jõuab lehesisu siiski kodulehele ja on sealt kõigile kättesaadav.

Selline areng toob esile tõiga, kui oluline on, et ajalehe veebiväljaanne ehk koduleht oleks nüüdisaegne ja annaks võimaluse püsima jääda ka siis, kui majanduslik kitsikus piirab paberlehte. Oluline on ka liikuda digitellimuste suunas, sest järjest enam loetakse meid üksnes veebis.

Et detsembris tähistab Eesti Kirik 100. sünnipäeva, siis kutsume kogudusi (ja loomulikult ka eraisikuid) mõtisklema meie kiriku ajalehe saatuse üle ja kaaluma, kas juubeli puhul võiks iga kogudus annetada kirikulehe püsimajäämiseks 100 eurot. Soovime seda raha kasutada kodulehe uuendamiseks.

Mille jaoks siis annetusi palume? Anname kahes lehenumbris ülevaate meie veebimeediatööst ehk kodulehe (http://www.eestikirik.ee/), sotsiaalmeedia (https://www.facebook.com/kirikuleht) ja videouudiste (https://www.youtube.com/@eestikirik5283) statistikast, et oleks paista, mis on selles töövaldkonnas teoksil, milliseid võimalusi see pakub ja kui palju lugejaid sellest iga päev osa saab.

Eesti Kiriku koduleht 2022. aastal

Aastakümnete jooksul, mil Eesti Kiriku koduleht on olemas olnud, on seal ilmunud artikleid 786 autorilt ja et nende autorite kirjutised kodulehele jõuaksid, selle eest on hoolt kandnud kodulehe administraator Helena Tomson.

2022. aastal külastas Eesti Kiriku kodulehte 96 567 kasutajat, 92 593 neist nimetab kodulehe statistiline analüüs esmakülastajateks. Seega 3974 olid ka eelnevatel aastatel kodulehte külastanud. Kõigist külastajatest 13,9% ehk 13 422 olid korduvkülastajad.

Toimus 143 622 sessiooni ehk sisenemist leheküljele, nende sessioonide ajal klikiti erinevaid artikleid jm 242 957 korda.

Enim kasutajaid ehk 81,1% kõigist kodulehele sisenejatest pärineb Eestist (vt joonis 1). Lisaks joonisel välja toodud riikidele oli kümne enam esinenud riigi hulgas veel Suurbritannia (486), Kanada (308), Venemaa (274).


 Joonis 2

Aasta jooksul külastas kodulehte (vt joonis 2) keskmiselt päevas 365 kasutajat, nädalas 2917, 28 päeva jooksul keskmine 10 271.


 Joonis 3

On ootuspärane, et enim külastajaid (vt joonis 3) elab Tallinnas. Joonisel välja toodud paikkondadele järgnesid Kuressaare (977), Dublin (754) ja Haapsalu (745).

Kui kodulehe statistika soolisuse kohta ütleb, et 54,2% sisenejatest on mehed ja 45,8% naised, siis vanuseline jagunemine tekitab küsimusi, sest see on järgmine: 18–24aastased 27,5%; 25–34aastased 33,5%; 35–44aastased 15,5%, 45–54aastased 12,5%; 55–64aastased 5,5%, üle 64aastased 5,5%.


 Joonis 4

Kodulehele sisenetakse: 50,23% arvuti, 46,9% mobiiltelefoni, 2,79% tahvelarvuti kaudu (vt joonis 4).


 Joonis 5

Eesti Kiriku kodulehele jõutakse (vt joonis 5) kõige enam mingi märksõna otsimise tulemusel, näiteks sisestades otsingusse ’palve’. Selliselt jõuab kodulehele 60,1% (59 186) lugejatest. Eesti Kirikut otsingusse pannes 24,2% ehk 23 813 kasutajat, sotsiaalmeedia kaudu 13,8% ehk 13 555, viidete kaudu 1,9% ehk 1878 kasutajat.

Järjest suuremat rolli on saanud sotsiaalmeedia nii kodulehe materjalide propageerijana kui ka iseseisva sisuloojana. 2022. aastal tuli 143 622 kodulehe külastusest 21 561 tänu Facebookile.

Sotsiaalmeedia viidete kaudu enim loetud lood:

1.  02.02. Meribell Mõttus: on vaja sõnumit, et sa oled oodatud. Kätlin Liimets. Portreelugu.

https://shortest.link/lkyl

2.  07.12. Margus Suvi: minu usukese või usu süda on usust õigeksmõistmine. Kätlin Liimets. Portreelugu.

https://shortest.link/kkUB

3.  21.12. Emeriitprofessor Kalle Kasemaa: esimene loodu oli valgus. Kätlin Liimets. Portreelugu.

https://shortest.link/lkBp

4.  16.03. Isa Roman Kikh: tänan kogu Eesti rahvast, me tunneme teie palveid! Kätlin Liimets. Intervjuu.

https://shortest.link/lkBA

5.  28.09. EELK tänab ja tunnustab. Tunnustatute nimekiri.

http://www.eestikirik.ee/eelk-tanab-ja-tunnustab-2/

6. 01.06. Kaido Soom: õnneliku elu saladus on oma elule mõtte leidmine. Sirje Semm. Portreelugu.

https://shortest.link/lkxP

7. 25.05. Ordinatsioon taevaminemispühal. Uudis.

https://shortest.link/lkxC

8. 01.06. Kaplanid osalevad õppusel. Ago Lilleorg. Uudis.

https://shortest.link/lkxn

9. 28.09. Kas Putin on ligimene? Lea Saar. Hingehoiuveerg.

http://www.eestikirik.ee/kas-putin-on-ligimene/

10. 10.08. Kutsutakse Piibli üleilmsele ettelugemisele. Liina Raudvassar. Uudis.

https://shortest.link/lkBh

Kodulehel enim avatud rubriigid:

Eesti Kiriku esileht

Teated ja kuulutused

Jutlus

Uudised

Surnuaiapühad

Persoon kaasajast

Jõulukontserdid

Arhiiv

Toimetus

Pildipalve

Elu ja inimesed

Ametlikud teated

Kätlin Liimets