Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Isa vaatab alla!

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Pühapäeval algavad Võru praostkonnas misjonipäevad. Õieti võib öelda, et need algasid juba mullu oktoobris, kui asus tööle misjonipäevade ettevalmistustoimkond, kes on iga kuu koos käinud. See aeg ja tehtud ettevalmistused moodustavad 90% kogu tööst, pühapäeval algaval nädalal lisandub 10% nähtava osana.
Päevade teema «Kae’ üles!» on kujunenud soovist kutsuda meid pilku tõstma Jumala poole. Kristlastena teame, et abi tuleb Jumala käest, et palvel on jõud ja Piiblil on tõe autoriteet, mis meie elus kehtib. Oleme vahel oma usuelus kogenud olukorda, kus teame, kuidas peaks tegutsema, aga meil puudub selleks jõud. Jõuetus halvab teovõime. Kui mõtleme oma koguduste väljakutsetele käesoleval ajal, siis võib küll öelda, et vajame kristluse kuulutamiseks julgustust ja innustust.
Mõeldes oma teenitavate koguduste peale, näen, kuidas väike osa kogudusest kannab kogu tegevuse koormat. Pean koguduseks kõiki ristitud inimesi. Sellele vihjab ka peapiiskop Urmas Viilma oma misjonipäevade tervituses: «Evangeeliumi sõnum on jagamiseks ning kuulutamiseks kogu rahvale igas linnas, külas ja kogukonnas. Me pole veel piisavalt julged oma isiklikku kristlikku usku tunnistama ning meie seas on veel liiga palju neid, kes ei kõnele kunagi teistele inimestele Jumalast, kuigi ise temasse usuvad ja tema peale oma elus loodavad. Kas hoiame Kristuse vaid endale?»
Misjonipäevade juhtlause kutsub meid üles vaatama, see tähendab mitut asja. Üles vaatamine eeldab usku, et seal on keegi. See sunnib võtma hetke aega, et oma pilk igapäevaelu askeldustest eemale juhtida, annab arusaamist avaramast ja suuremast, kui oma igapäevaelu ja rutiini raamides oleme harjunud kogema.
Üles vaatamine tähendab abipalvet, aga ka kõnet. Jumala kõnet meile. Kristlastena on meil kõigil misjoniülesanne. Oleme õppinud palvetama ja oskame palves anda Jumalale ülesandeid, mida ta peaks meiega, meie lähedastega ja terve maailmaga tegema. Üles vaadates on mul tunne, et Jumal vaatab hoopis meie peale ning tema pilgus on ootus ja küsimus samaaegselt. Ta justkui tahaks küsida, miks me ei ole asunud kasutama õigusi ja meelevalda, mida ta meile ristimises andis. Ta kuuleb palveid, aga suur osa palvevastustest sõltub meie endi tegevusest või tegematusest. Jumal on meid kutsunud ikka koostööle.
Loodan, et kutse «Kae üles!» annab eelkõige koguduse töötegijatele ja koguduseliikmetele avaramat arusaamist suurest eesõigusest, mida ristimisega oleme saanud. Üles vaatamine annab Jumalale võimaluse täita meid Püha Vaimu väega. On selge, et ilma Püha Vaimu väe ja võidmiseta polegi julgust tunnistada ja kuulutada. Üles vaatamine ei pea alati tähendama seda, et võtame käed autoroolilt ja paneme risti või sulgeme arvuti. Püha Vaimuga osaduses olles õpime pilku üleval hoidma kõike igapäevast tehes. See aitab meil elada elavas osaduses oma Issandaga.
Mul on väga hea meel, et misjonikeskus on saanud teha Võru praostkonnaga nii motiveeritud ja innustunud koostööd. Mulle on need kohtumised peatoimkonna koosolekutel andnud iga kord uut indu ja rõõmsat meelt tänus ja palves üles vaadata. Need töötegijad, kes on valmis kaasa mõtlema ja lahendusi otsima, on tõesti ustavad ja innustunud. Misjonikeskus on tänulik ka ajalehe Eesti Kirik toimetusele, kes oli lahkelt nõus kokku panema ja välja andma misjonipäevi tutvustava lisalehe.
Niisiis on kätte jõudmas 14.–21. augustini toimuvad misjonipäevad. Kõik praostkonna kogudused on aktiivselt osalenud ettevalmistustöös ja koostanud oma koguduse programmi. Iga kavas olev jumalateenistus või üritus on väärt, et seda külastada.
Misjonipäevad algavad Räpinas avajumalateenistusega, kus jutlustab peapiiskop Urmas Viima.
Nädala kava ja täpsemat informatsiooni saab igaüks vaadata misjonipäevade lisalehes ja internetis www.heldetaevas.ee. Olete väga oodatud osalema ja meiega kaasa rändama! Ära vaata niisama ringi, kae üles kah!

Leevi Reinaru

 

 

 

 

Leevi Reinaru,
SA EELK Sihtasutus Misjonikeskus juhataja