Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

/ Autor: / Rubriik: Pildipalve, Pühapäevaks / Number:  /

Foto: Kätlin Liimets

Issand on kuningas, maa ilutsegu!
Rõõmustagu saarte hulk!

     Pilved ja pimedus on tema ümber,
     õigus ja õiglus on ta aujärje alus.

Mäed sulavad nagu vaha Issanda ees,
kogu ilmamaa Issanda ees.

     Taevad kuulutavad tema õigust
     ja kõik rahvad näevad tema au.

Teie, kes armastate Issandat, vihake kurja!
Tema hoiab oma vagade hingi, ta kisub nad ära õelate käest.

     Valgus koidab õigele
     ja rõõm neile, kes õiglased südamelt.

 Psalmid 97:1–2,5–6,10–11