Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Kirikuaasta algus

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve / Number:  /

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9

Esimeseks advendiks seatakse valmis neli küünalt enne esimest jõulupüha jäävate pühapäevade arvu järgi. Olgu isegi veel süütamata, kõnelevad need juba ajas ette vaadates – märk sõnadetagi. Ükshaaval antakse siis luba igale, koos valjeneb „hääl“ ja kosub kuma, kuni lõpuks süttib Jõulutäht – kuningas Kristuse valgus. See särab igale ning osutab elu pühadusele, ilule ja võimalustele ning kutsub meid üksteist toetades oma ajas tegutsema. „Sündida võib sädemest suure sooja algus. Pimeduse südamest koorub kirgas valgus,“ ütleb Leelo Tungal kui viimasele mõeldes.

Esimene advendiküünal jutustab loo Jeesuse kuninglikust saabumisest Jeruusalemma, kus loodeti tema abiga parandada ühiskondlikku ja poliitilist olukorda kogu maal. Kuningas tuligi, aga muutis elu erinevalt eeldatust. Õiglase ja aitaja kuninga – Jumala Poja haare oli kujutletavast laiem. Tema ütles kaduvusse vangistatuile: „Minge välja!“ ning pimeduses olijaile: „Tulge valguse kätte!“. Tänini jagab ta meile lootust ja kindlust selle kohta, et rikutud või kalgistunud südame puhastajaid, Jumala poole pöördujaid ja hoidjaid ootab tervikuna pühitsev õnnistus ja rahu. Seejärel on puudutatuil ja taipajail võimalik saadut rakendada, mis omakorda võimaldab muuta elu. Esimesel advendil kinnitame soovi enese paremaks saamise ja üksteist hoidva tegutsemise järele kuningas Kristuse kaudu ja tema valguses. Kinnitame, sest Jumala tunnetamine südames lasebki sädemest alata suurel soojal ning valgusel kooruda kasvõi pimedusest.

Palve

Issand Kristus, ole meile õiglaseks kuningaks ning aita meil üksteist hoides käia Sinu valguses alanud advendiajal ja uuel kirikuaastal.


Hedi Vilumaa

Hedi Vilumaa. FOTO: Arhiiv