Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Sees või väljas

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Nii sõnastasime teema EELK misjonikonverentsile, mis toimub laupäeval, 26. oktoobril Viimsi Püha Jaakobi kirikus, et pakkuda kogudustele värskust kujutluses misjonitööst.
Konverents on mõeldud maailma misjoni hetkeolukorraga tutvumiseks ja EELKs tehtava misjonitöö tõhustamiseks. Kuna kogudusetöö ressursid on piiratud, siis on väga oluline, et tegevus lähtuks prioriteetidest. Usun, et konverents aitab kujundada uuenenud arusaama misjonist.
Paljud ütlevad, et kogu kirikutöö on misjon, aga kuidas sõnastada misjonit igas kogudusetöö valdkonnas? Selle sõnastamine aitab paremini teha valikuid ja juhtida tööprotsessi. Iga kogudus peaks kujundama oma ettekujutuse misjonitööst ja sõnastama tegevused enda jaoks. Randar Tasmuth on kirjutanud: „Misjoni mõte vajabki ju esmalt ikkagi läbi tunnetamist kiriku sees. Nii kummaline kui see ei näi, on vaja ka misjonit kiriku sees.“
Konverentsil võiksid osaleda koguduste palgalised ja vabatahtlikud töötegijad, misjonikeskuse korraldatud koolitustel osalenud, piibli- ja misjonikursusel osalenud, teoloogiaüliõpilased ja koguduste liikmed – kõik, kellele kirikutöö on südamelähedane. Konverentsi formaadi moodustavad ettekanded, töötoad, muusikalised vahepalad ning lõpetuseks muusika ja sõnapalvus koos Misjonikooriga. Konverentsil on kaks väliskülalist: Lundi ülikooli missioloogiaprofessor, Maailma Misjonikomitee (CWME) liige Mika Vähäkangas, kes peab ettekande „Kristluse globaalne ruum kaasajas ja tulevikuväljavaated“, ning Jaakko Rusama Soome Evangeelse Luterliku Kiriku misjonitöö keskusest, kelle ettekande teema on „Transformatsioon globaalses kirikus“. Saame kuulda eelmisel aastal toimunud Aruscha maailmamisjoni konverentsi teemadest ja arengutest.
Liina Kilemit peab ettekande „Kristlike kogudustega liitumise põhjustest tänases Eestis“, mis põhineb uurimusel ja puudutab peamiselt põhjusi, miks inimesed tänapäeva Eestis liituvad kristlike kogudustega. Teades, miks ja kuidas osa inimesi on nüüdisaegses sekulariseerunud Eestis leidnud tee kogudustesse, on meil kergem kõnetada ka neid, kes praegu jäävad väljapoole kristlikke kirikuid.
EELK-l on veel rahvakiriklikust minevikust tulenevaid eelised, kuid need kipuvad ajapikku kaduma. See esitab tõsiseid väljakutseid misjonitööle. Kaido Soom peab ettekande „Kirikuaasta kui misjon“. Kirikupühade ring aitab jõuda laiemate hulkadeni, et sõnastada pühade sisu ja tähendust. Selle kaudu õpivad inimesed paremini mõistma tervikut ja evangeeliumi. Randar Tasmuthi teemaks on „Hea sõnum läbi isiku ja organisatsiooni“.
Oluline osa konverentsist on töötubadel. Osalejad saavad kaasa mõelda ja kaasa rääkida misjonitöö visiooni kujundamises. Rühmi on kokku seitse. Ave Mølsteri juhendamisel arutletakse väikerühmatöö võimaluste üle koguduses. Kaido Soom juhib arutelu teemal „Misjoni võimalus läbi ametitalituste“. Ahti Kaera juhib rühma „Evangeeliumi isiklikust jagamisest“. Selles töötoas on vaatluse all evangeeliumi jagamine viisil, et see oleks loomulik ja tore nii Eesti ilmalikule inimesele kui ka koguduseliikmele.
Triin Salmu rühmas on teemaks noortetöö ja misjon. Arutame ning jagame oma kogemusi sellest, mis on misjon noortetöös ja kuidas saab noori misjoneerida. Annely Neame juhendab EELK arengustrateegia rühma. Selles rühmas peaks saama vastuse, kuidas misjonit arengukavas lahti mõtestada ja kogudusetöös rakendada. Leevi Reinaru juhib õpituba „Kutsuv ja läkitav kirik“. Vaatleme välismisjoni teostuse võimalusi EELKs. Räägime tugikogudusest ja selle rollist, misjonäri esimehest ja tema ülesannetest, välismisjonäride panusest Eestis. Joel Reinaru juhendab õpituba „Palve osast misjonitöös“. Õpitoas võetakse aega Jumala kiitmiseks ja palveteks. Konverents lõpeb muusika ja sõna palvusega, kus teenib EELK Misjonikoor.
Igal pühapäeval saadab koguduse õpetaja jumalateenistuse lõpus kogudust sõnadega: „Minge rahuga ja teenige Issandat rõõmuga!“ See on julgustus meile oma kristlaseks olemist teostada sõna ja teoga. Kristlase kohus on teenida oma ligimest ja olla teenäitajaks Kristuse juurde. „Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse … Aga kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud?“ (Rm 10:13–14) Olete oodatud misjonikonverentsile. Info misjonikeskus.ee või tel 5649 8724.
Leevi Reinaru

 

 

 

 
Leevi Reinaru,
SA EELK Misjonikeskuse juhataja