Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Suure nädala palveteekond

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

„Ülestõusmine“, W. Krüger, 1880. aastad, Mustvee kirik. Eenok Haamer

On vaikne ehk suur nädal, mil ristirahvas kõnnib koos oma Jumalaga läbi kannatuse, alanduse, valu ja jõuab esimeste päikesekiirteni ülestõusmishommikul, kui kivi veeretatakse haua eest, kui sügav kurbus asendub üllatuse ja rõõmuga, kui ingel kuulutab: „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite ristilöödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud.“ (Mt 28:5b–6a)

Eesti Kirik palus meie kiriku kõige vanemal tegevvaimulikul, Mustvee koguduse õpetajal Eenok Haameril olla eestpalvetaja palveteekonnal suurest neljapäevast ülestõusmispühadeni.

Suur neljapäev

Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste Rajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi. Seepärast Jeesus pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Hb 2:10,17,18

 Armas Jeesus, kes Sa sel neljapäeva õhtul olid sügavaimas hinge kitsikuses, ma palun Sind, vaata mu hingevaevade sügavikku. Sina tead ju, mida see inimesele tähendab. Astu mu juurde, ma ise ei suuda sellest välja tulla. Ka siis, kui kipun kannatust kaotama ja Sind süüdistama, ole minuga kannatlik ja tuleta mulle meelde, et pole teist võimalust jõuda eesmärgile, Sinu lähedale, hingede õndsusele.

Tahan astuda Sinu jälgedes, aga jõust tuleb puudu. Sinulgi tuli jõust puudu, aga Sa ei jäänud abita. Isa nägi Sind ja andis Sulle jõudu teda usaldada.

Ma tänan Sind, et tohin Sinu eeskujule toetuda ja oma heast Isast kinni haarata, ja kui mul on väga raske, siis Sina oled mu kõrval ja ma saan usaldamise jõudu. Tänan Sind, et Sa oled minu juures. Aamen.

Suur reede

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16

 Jeesus, kas see, et Sa pidid ristile minema, oli tõesti armastus? Ma vahel kahtlen väga. Inimesed sageli arvavad, et armastus ei tohi ju teha valu. Anna andeks, et ma algul ei mõtelnud sellele, et Jumal on armastanud mind. Kas tõesti pidid Sa surma minema, et Jumal saaks näidata oma armastuse suurust ka minu vastu. Miks olen olnud mõistmatu ja ikka on raske Sinust aru saada?

Oh seda suurt kannatlikkust, mis Sul on minuga. Ma palun, ava mu silmad, et hakkaksin nägema oma süü suurust. Ma ei taha hukkuda. Palun muuda mu mõtlemist, et ma ei tõrjuks sisemise muutumise vajadust ja oleksin valmis patusena tulema Su ette.

Õpeta mind alandlikult paluma Sind: Anna mulle andeks kõik minu eksimised Sinu vastu ja mu puudused ning vead, mida olen teinud eluteel. Ma aiman, et alles siis, kui Sina oled mulle mu süü andeks andnud, saab mu hing puhkeda juubeldama, juubeldama Sinu armastusest. Siis saab see ka neile tähtsaks, kes on mu kallid minu ümber. Luba sellel rõõmul välja paista meie ümbrusesse, et lisanduks suur hulk Sind kiitma. Aamen.

Vaikne laupäev

Kristus kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks. 1Pt 2:24

 Jeesus, Sa kannatasid inimkonna pattude pärast. Ja tõesti olid need ka minu patud, mille pärast Sa pidid ristile minema. Miks ei ole seda paljud inimesed siiani mõistnud? Täna mõtlen selle üle järele, miks ikkagi Sina, Kristus, pidid surema. Anna andeks neile, kes eksivad ja õpetavad inimesi, et on tarvis ainult eetilisemalt elada ja kõik saab korda. Ma ei taha poolikuid lahendusi.

Ma palun Sind, näita mulle mu sisemist olukorda, kahetsuse vajadust mu pattude pärast. Ma tahan terveks saada. Ära luba mul andeks palumist edasi lükata. Ma ise võin põgeneda selle eest ja ei ole valmis oma patte tunnistama.

Sellepärast palun, võta mind oma kätte ja õhuta mind kahetsema Sinust kaugel olemist. Anna minusse valmisolek surra pattudele, et Sinu elu ka minus saaks avalikuks. Ma austan Sind. Sinu vermete tõttu saan ma terveks. Aamen.

I ülestõusmispüha

Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Ilm 1:18

 Jeesus Kristus, Sa oled üles tõusnud ja elad. Sinu käes on võtmed ja Sa teed lahti kõik suletud uksed. Sa kasutad oma väge. Surm ei saanud Sind kinni hoida. Sina purustasid surma meelevalla. Meie palume Sind, tungi meie viimseissegi salasoppidesse ja tegutse meis, meie igavesti elav Issand, meid uuendades, meid puhastades. Muuda meid Sinu ülestõusmise tunnistajaiks. Kõrvalda kahtlused, purusta meie jõuetus. Astu meie ellu ülestõusmise väega. Kadugu kõik usu nõtrus.

Kogu olemusega haarame Sinust kinni ja kuulutame valjult: Kristus on üles tõusnud! Ja kogudus hüüab vastu: Ta on tõesti üles tõusnud! Jõuetuse ajad peavad ükskord lõppema. Eesti rahvale on koitnud aeg üles ärgata surmahirmu unest.

Ei hirmuta meid ähvardavad viirused ja nendes pesitsev surm. Me teame, Sina valitsed kõige üle ja ilma Sinu teadmata ei saa siin midagi juhtuda. Kuigi me praegu ei saa välja tormata. Peame alluma inimlikele korraldustele, sest veel ei ole koitnud välja astumise aeg. Siis valmista meid sisemiselt, et kui tulevad need päevad, siis me ei kahtleks ja usu kindlusega läheksime tunnistama Ülestõusmise Elust. Sina pöörad kannatused, ka praeguse vaikse ootamise aja, selle rahva kasuks.

Palvetades ja sisemiselt ette valmistades vaatame tulevikku. Kui Sina hüüad, siis tahame Sind järgida. Saagu igavese elu usk osaks kogu rahvale. Tule, elav Issand Jeesus Kristus, meie keskele ja jää meie juurde. Me oleme otsustanud olla Sinuga igavesti. Aamen.

Eenok Haamer

Suur ehk vaikne nädal

Suure nädala esmaspäev: Jeesus Ketsemani aias

Suure nädala teisipäev: Jeesus kohtu ees

Suure nädala kolmapäev: Jeesus mõistetakse surma

Suur neljapäev: Jeesus seab armulaua

Suur reede: Jeesus sureb ristil ja maetakse

Vaikne laupäev: Jeesus viibib hauas ja surmavallas

I ülestõusmispüha: Jeesus tõuseb surnuist, võites surma ja patu võimu

II ülestõusmispüha: Jeesus ilmub naistele ja jüngritele

Püha õhtusöömaaeg“, tundmatu autor, 1778, Karksi kirik. Raimond Vaher
„Kolgata“, C. S. Walther, 1836, Kuressaare kirik.Kätlin Liimets
Vaikse laupäeva rahu.Kätlin Liimets