Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tagasivaade

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Misjonikeskuse (MK) põhikirja kinnitas EELK kirikukogu 22 aastat tagasi. Eesmärgiks on sõnastatud misjonitegevuse koordineerimine ja korraldamine EELKs ning võimalusel ka väljaspool Eestit. Tegevusi on MK arendanud vastavalt võimalustele. See tähendab, et kogu misjonitöö EELKs on palju laiema haardega ja MK-l on täita osa sellest tegevuste mosaiigist.
Meil on 22aastane kogemus ja arusaam oma kohast ja ülesandest EELKs. Oleme kogudustele abiks misjonimõiste selgitamisel ja jagame neile praktilisi vahendeid misjonitööks. MK on rohkem treeneri rollis kui töö ärategija. Kogudus teab ja tunneb kõige paremini, kuidas oma piirkonnas elavatele inimestele evangeeliumi kuulutada. Oleme selles mõttes koostööpartnerid.
Misjon tähendab kontaktide loomist ja evangeeliumi kuulutamist. Olulisim on ära kuulamine, mitte rohke teavitamine. Koguduse jaoks tähendab see mugavustsoonist välja minemist ja inimestega suhete loomist. Uppuja päästmine ei ole tema enda mure, vaid päästemeeskonna probleem. Iga kogudus on meeskond. Kiriku jaoks on misjonitöö areng selles, et iga töövaldkond suudaks enda jaoks sõnastada misjoni eesmärgi. Kiriku arengu- ja tegevuskavas on need teemad sõnastatud. Eelmisel aastal on misjonikeskuses toimunud mitmeid muudatusi. Kevadel sõnastasime uuesti missiooni ja visiooni ning analüüsisime oma tegevusi. MK missioon on nõustada kogudusi misjonitegevuse mõtestamisel, võimestades neid evangeeliumi kuulutama. Visioonina näeme, et koguduseliikme elu loomulik osa on evangeeliumi jagamine.
Kahel misjonäril lõppes tööperiood Eestis ja nad asusid tööle Soomes. Peasekretäri tööperiood lõppes ja pidime otsima uue töötaja. Joona ja Helene Toivanen läkitati ja õnnistati välismisjonärideks Myanmari. Helene töötas MKs välismisjoni ja koolituse valdkonna koordinaatorina. Välismisjoni valdkonna koordineerija leidsime oma töötegijate seast. See valdkond on seotud tugikoguduste võrgustikuga Eestis ja Soomes. Tugikogudused toetavad välja läkitatud misjonäride tööd. Tänu MK koostööpartneritele Soomes on võimalik otsida uusi misjonäre, kes saavad väljaõppe ja liituvad meie välismisjonäridega. EELKs on praegu üheksa misjonäri, kes töötavad Eestis. Märtsis liitub nendega abielupaar, kelle põhitöökohaks saab Põlva ja osalise ajaga Valga praostkond. EELK lähetatud välismisjonärid on praegu Helene ja Joona Toivanen ning Liliann Keskinen.
Koolituse valdkonna koordinaatorit pole me veel leidnud. Tänavu on jätkunud piiblikursus täiskasvanutele ja noortele. Noorte piibli- ja misjonikursus on põhiliselt EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) juhtida. Koostöös LNÜga toimub vabatahtlike noortejuhtide seminar. Jätkub koolitus „Luuka 10 elustiili“ isiklikust evangelismist, kevadel on Tartu Pauluse koguduses piiblikoolitus „Tähendus sõnade taga“ (TST). Mullu oktoobris korraldasime üe pika aja Credo koolituse, tänu Michael ja Merike Schümersile. See koolitus on hea neile, kelle teadmised usuasjadest on puudulikud. Alanud aastal toimub Credo koolitus Järva praostkonnas.
Aasta lõpus asus MKs tööle arendusjuht, kelle ülesandeks on MKd toetava võrgustiku arendamine ja kaasamine tegevusse.
Arendasime Misjonikoori muusika- ja sõnapalvuste ülesehitust. Kasutasime sõna osas äratuskõne vormi ja püüdsime paremini teha eestpalve osa, et kuulajatele praktilist hingeabi pakkuda.
Andsime välja piibliõppe programmi „Piibel kaanest kaaneni“ mälupulga versiooni. Jätkus koostöö Norra misjoniseltsiga, et osaleda kogudusetöö praktikal Inglismaal. Viiendat korda võisid kaks meie noort osaleda misjonipraktika programmis kaheksa kuud Inglismaal. Loodame, et sellest programmist kasvavad välja ka järgmised EELK misjonärid. Pidasime kaks konverentsi. Kevadel väikerühmatöö konverentsi Pirita kloostris ja misjonikonverentsi „Sees või väljas“ Viimsi Jakobi kirikus. Leidsime koostööpartneri MTÜ Kristus Igasse Kodusse (KrIK). Nende tegevuse soov on jõuda evangeeliumi sõnumiga igasse Eesti kodusse. Selleks nad soovivad arendada koostööd kogudustega ning pakuvad materjale, kampaaniaid, üritusi, koolitusi ja suhtevõrgustikku.
Aasta loosung oli „Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga! Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole“ (Ps 34:15–16) Aastale tagasi vaadates saab ainult seda öelda, et Issand kuulis meie palveid ja appihüüdeid ning saatis meid elus ja töös. Tänu talle kõige eest!
Leevi Reinaru

 

 

 

 
Leevi Reinaru,
SA EELK Misjonikeskus juhataja