Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tervist!

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Hommikul, mil ajalehe Eesti Kirik paberväljaanne jõuab lugejate lauale, on Tartu ülikooli ruumides kogunemas teist päeva EELK vaimulike konverents, mille arutluse all olevad teemad on võetud kokku sõnaga „tervist!“ 

Kui omaaegsete Tartus toimunud usuteadlaste päevade eeskujul kogunesid kirikuõpetajad taasiseseisvunud Eestis mitmeid aastaid, järjepidevust silmas pidades, kunagisest Tartu toomkirikust ümber ehitatud ruumides, siis hilisematel aastatel on nüüd juba EELK vaimulike konverentsi nime all kohtutud aasta alguses üle Eesti mitmes paigas. Sellel aastal otsustati taas pöörduda lätete juurde ja tervitada üksteist Tartus, kus ülikool

on ka paljude tänaste vaimulike endi alma mater.

Ülikooli juures Eesti Vabariigi alguses taasloodud usuteaduskonna eesmärk on pakkuda Eesti ühiskonnale nõu ja abi religioonialaste küsimuste lahendamisel ja analüüsimisel. Inimestel on sõltumata ajast seoses usu ja maailmavaatega palju erinevaid vaateid, mille puhul nii teoreetilise kui praktilise ettevalmistuse saanud hingekarjased saavad olla inimestele hingehoidjateks ja nõuandjateks.

Ühiskonna ja kirikuna oleme viimastel aastatel käinud läbi erinevatest kriisidest, mille ühiseks nimetajaks on tervis kas siis füüsilises või vaimses tähenduses. Kuna vaimulikud töötavad ja tegutsevad oma inimeste keskel ja nende heaks, tajuvad nad teravalt küsimusi, mis neile muret valmistab. Selles mõttes ei ela ka vaimuliku ameti kandja lahus teda ümbritsevast keskkonnast, vaid selle osana tuleb tal vastata inimeste aktuaalsetele küsimustele, aga ka ise neile oma usu ja ettevalmistuse pinnalt vastuseid otsida. Kahe konverentsipäeva jooksul on peetud ettekandeid sellest, kuidas kajastub tervise teema Piiblis, ja sellestki, kuidas reageerib meie tervis mitmesugustele kriisidele ning kes ja kuidas saab anda hädasolijale hingetuge.

Rahva vaimse tervise kõrval ei ole vähem tähtis ka aitajate füüsiline ja vaimne tervis, mille eest tuleb samuti hoolt kanda. Meie vaimulikkond jaguneb suures plaanis nendeks, kes tegutsevad kirikus peamiselt oma kutsumuse tõttu vabatahtlikkuse alusel, tehes selle kõrval ka ajalikku palgatööd; kiriku juures osalise ajaga töötavateks ja nendeks, kes töötavad kirikus täisajaga. 

Igapäevaste väljakutsete ees seistes ei ole üleliia palju võimalusi kohtuda oma ametikaaslaste või kolleegidega Eesti eri paikadest põhjast lõunani ehk piltlikult Käsmust Valgani või idast lääneni ehk Narvast Kihelkonnani. Iga-aastase kohtumise raames on olnud võimalus esitada kolleegide poolt aasta vaimuliku kandidaate, keda tänavu on pakkunud pooled praostkonnad. Selle väärtus põhineb ennekõike kolleegide märkamisel ja tunnustusel.

Vaimulike konverents on EELK põhikirjaline juhtimisorgan, kelle võimkonda kuulub õpetuse aluste muutmine ning liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkulepete heakskiitmine enne küsimuse otsustamist piiskoplikus nõukogus või kirikukogus.

Kiriku enda vaimse tervise huvides tuleb kord aastas koguneval vaimulike esinduskogul arutada ka kiriku ees seisvaid aktuaalseid küsimusi, millest seoses paari aasta pärast välja antava kiriku uue lauluraamatuga on tõstatunud ühise jumalateenistuse korra võimalikkus. Nii seisab meie vaimulikkonna ees küsimus, kas vaatamata hetkel paralleelselt kasutuses olevatele nn vana Agenda ning Kirikukäsiraamatu kordadele on võimalik ja vajalik kokku leppida ka ühtses peajumalateenistuse korras, mis on koostatud sellisena, et see oleks vastuvõetav ja kohandatav ka praegu kasutusel olevatega. 

Iga vaimulik on pidanud vastama aasta lõpus endale esitatud küsimusele, kas soovib osaleda väga erinevat vaimulaadi ja jumalateenistuslikku elu esindavate kogudusejuhtide aasta suursündmusel, olles kas alles alustav vaimulik või kirikus teeninud juba aastakümneid. 

Alanud aasta on meie ühiskonnas nimetatud liikumisaastaks. Liikumine on suures osas ka hea tervise alus. Kiriklikus ja vaimulikus tähenduses saame rääkida ka vaimulikust liikumisest või vaimulike liikumisest. Miks siis mitte alustada aastat meie kirikus vaimulike endi liikumisega üksteise suunas ja ühtsema eesmärgi nimel, kus me kohandame oma samme selle järgi, et esimesed ei läheks ees liiga kaugele ja viimased jõuaksid teistele järele.

 

 

 

 

Anti Toplaan,

EELK vaimulike konverentsi juhatuse esimees