Veebisaade „Vestlusi Piiblist” 10: Püha Vaim

/ Autor: / Rubriik: Video / Number:  /

Eesti Kirik vahendab koostöös Tallinna Toompea Kaarli kogudusega saatesarja „Vestlusi Piiblist”, mille esimene saade sai valmis 2021. aasta sügisel pandeemia ajal.

Saadetes vestlevad Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ja usuteaduse instituudi professor Jaan Lahe (praeguseks ka Kaarli koguduse abiõpetaja), esimene küsija ja teine vastaja rollis. Kümnendas saates on teemaks Püha Vaim.

Tegijad tutvustavad saadet nii: „Pühakirjas kohtame tihti viiteid Jumala Vaimule, kes teostab maa peal Tema püha tahtmist. Ka Kristus tõotab, et pärast naasmist Isa juurde saabub Tema asemele Püha Vaim, kelles võib leida tröösti ja tarkust igaüks, kes Issandat armastab. Sarja „Vestlusi Piiblist” kümnendas osas on teemaks Püha Vaim – tema olemus ning tähendus kolmainsuse mõistes.”