Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Visioonipäevast

/ Autor: / Rubriik: Juhtkiri / Number:  /

Novembrikuu on kirikuaasta lõpu, igavikku ja enesesse vaatamise aeg. Jõudsime misjonikeskuse töötegijatega ühel päeval arutleda ja endasse vaadata, et misjonitöö olukorda hinnata ja tulevikku kavandada.
Arutelust tõusis esile visioone ja arenguvõimalusi. Üks olulisi vajadusi kogu kirikutöös on kirikusse kuuluvate inimeste teavitamine kogudustes toimuvast. Misjonikeskust huvitaks, mida inimesed oma koguduses teevad misjonitöö eesmärgil.
Nagu oma, Lääne-Nigula koguduse põhjal võin öelda, vahetame koguduse töötegijatega infot ja teame, mida üks või teine teeb, aga koguduseliikmeni jõuab seda teavet vähesel määral. Juhtkirja vahendusel saan nüüd võimaluse Sinugagi, hea Eesti Kiriku lugeja, jagada, mida misjonikeskusel öelda on.
M-failid vajavad uut välist vormi ja nime. Hea võimalus ja põhjus selle muutmiseks on 2013. aasta, kui väljaanne saab kümneaastaseks. Soovime edaspidi arendada veel tihedamat koostööd ajalehega Eesti Kirik. Üheskoos kogudustega saaksime senisest aktiivsemalt levitada Pluss-ajakirja. Kuna 2017 on reformatsiooniaasta, siis võiks sel puhul tõlkida eesti keelde filmi Martin Lutherist.
EELK arengukavas on misjon kogu kirikutöö peamine ülesanne. EELK missiooniks on täita Kristuse misjonikäsku, olles hooliv, avatud, aktiivne ja ühendav. Oleme enda jaoks sõnastanud valdkonnad ja eesmärgid, millega misjonikeskus suudab panustada kiriku misjonitöö arengusse. Usun, et järgmise aasta vaimulike konverents aitab leida kinnitust ja annab vajalikke juhiseid, et allasutusena võiksime oma ressursse efektiivsemalt rakendada kiriku ja koguduste hüvanguks.
Misjonikeskuse töö tegevussuunad on koolitamine, kuulutamine ja läkitamine.
Koolitusvaldkonna tegevused on suunatud eelkõige koguduseliikmete ja töötegijate motiveerimiseks. Praegu on meil rakendatud neli koolitust: «Piibel kaanest kaaneni» kordumas kristlikes raadiojaamades; piibliõppe kursus noortele laagrikeskuses Talu; koguduse kaastööliste koolitus uutele valitud juhtorganitele ja koguduse vabatahtlike koolitus. Koolitused toimuvad kogudustes ja püüame anda rohkem infot, et teataks küsida ja osaleda.
Kuulutustöös on misjonikooril plaanis moodustada väiksemaid laulu- ja muusikarühmi, millega aidata kaasa kuulutustöös. Meie asupaigas Tallinnas Tehnika tänavas võiks olla ilus hea valgustusega saal.
Järgmise aasta misjonipäevad toimuvad Hiiumaal 28.–30. juunini.
Läkitustöös on võimalik ühel noorel inimesel järgmisest aastast õppima asuda misjonikursusel Soomes ja valmistuda misjonitööks väljaspool Eestit. Millal aga EELK-l on võimekust oma majandusliku toega suuta ülal pidada ühte misjonäri?
Koguduste misjonisekretäride rolli tuleks paremini rakendada ja laiendada. Oleme tänulikud, et praegu on Eestis 14 misjonäri, kes aitavad kogudustes erinevaid töövaldkondi arendada. Misjonäride panus EELKs on märkimisväärne ja vajadus uute misjonäride järele on aktuaalne. Praegu on Soome misjonäridele lisandunud Norra misjonärid. Miks mitte aga kutsuda misjonäri meie partnerkirikust Delaware’i-Marylandi sinodist USAst? See tooks kaasa uusi kogemusi ja annaks võimaluse ka sõpruskogudustele rääkida meie kirikust ja arengupüüdlustest.
Soovime, et viie aasta pärast teaksid EELK liikmed misjonikeskusest ja oleks rohkem kaasatud koostööle. Leidsime, et kõigele aitab kaasa hea Piibli tundmine ja õpetamine.
Panen kirja mõned mõtted, mis meil aitaksid areneda: misjonitöö tulemusena muudetud elud, head kogemused koostöös kogudustega; isiklike tunnistuste jagamine julgustab kaasa töötama; ressursside hankimine, meedia võimaluste kasutamine; infomaterjalide koostamine ja levitamine; misjonitööd tutvustavate meenete müük; koguduste ja inimestega tihedam suhtlemine; visioonipäevad praostkondades.
Need olid mõtted ühelt visioonipäevalt, mida soovisin Sinuga, hea lugeja, jagada. Tänan, et võtsid vaevaks lugeda ja kaasa mõelda.

 

 

 

 

Leevi Reinaru,
SA EELK Misjonikeskus juhataja