Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ideekorje oli tulemusrikas

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /


27. septembril konsistooriumis kogunenud töörühmast on fotole jäänud (vasakult) peapiiskop Urmas Viilma, Priit Rohtmets, Urmas Nõmmik, Marko Tiitus (ekraanil), Anti Toplaan ja Urmas Nagel. Egle viilma

Teoloogilise arutelu strateegia töörühm kuulatas välja teoloogiliste teemade ideekorje, mis lõppes 31. jaanuaril. 18 inimest esitas 30 ettepanekut.

Vaid kaks ettepanekute esitajatest olid koguduse tavaliikmed, ülejäänud ideed seadsid üles vaimulikud. Kui vaadelda teemasid üldistavalt, siis viiel korral ehk enim on esitatud homoseksuaalsusega seotud teemasid alates küsimusest, kas homoseksuaalsus on patt, kas peaksime samasooliste paaride abielu legaliseerima, aga ka näiteks kuidas suhtuda samasooliste paaride laste ristimise küsimusse, kas on teoloogilisi takistusi sellest keeldumiseks. 

Mitmel korral on tõstatatud luterliku armulauaõpetuse teema, ka mis on luterlik identiteet ja veelgi üldistavamalt kiriku identiteet ning roll 21. sajandi Eestis, kuidas jõuda tänapäeva inimesteni. On ka soovi arutleda vaimulike ja koguduse töötegijate toetamise, pühakirja tõlgendamise, kristlike süvapraktikate, eutanaasia, naiste ordinatsiooni, õigeksmõistuõpetuse, pihi ja piiskopliku nõukogu volituste muutmise ning piiskoppide valimise korra üle. Kõiki teemasid ei mahu nimetama.

Assessor Marko Tiituse sõnul pole töörühm jõudnud ettepanekuid veel läbi töötada, ent põgus tutvumine näitab, et neid on pakutud seinast seina. Ees seisab nende läbitöötamine ja grupeerimine. On ka võimalik, et töörühma liikmed soovivad ise ettepanekuid täiendada. „Tõenäoliselt tuleb ettepanekutest teha omakorda mingi valik või tähtsuse järjekord, sest on selge, et kolmekümnel teemal üldkiriklikku teoloogilist arutelu pidada lähiaastatel ilmselt ei õnnestu,“ vastab assessor Tiitus Eesti Kiriku küsimusele, milline on edasine tegevusplaan. Ees seisab ka töörühmale uue juhi määramine, kuna esimees Urmas Nagel ei soovi enam töörühmas osaleda.

3. mail 2022 moodustas EELK konsistoorium töörühma, kelle ülesandeks on koostada ja esitada konsistooriumile kinnitamiseks teoloogilise arutelu strateegia EELKs. Strateegia peaks sisaldama metoodikat ja ettepanekuid, kuidas ja millistel teemadel viia EELKs arutelu head tava järgides läbi teoloogilist diskussiooni. Töörühma kuuluvad Urmas Nagel (esimees, on teatanud soovist mitte jätkata), Kristel Aer, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Priit Rohtmets, Ove Sander, Randar Tasmuth, Marko Tiitus, Anti Toplaan, Egle Viilma ja Urmas Viilma.

Kätlin Liimets