Jeesus ilmutab oma jumalikku väge

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve, Pühapäevaks / Number:  /

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17

Ristija Johannese kuulutuse ja Jeesuse ristimise järel avaldus sammhaaval arm ja tõde: Jeesuse tõeline olemus ja ülesanne. Kui Kuulutaja puhastas ja ristis veega, siis Tulija lausa tulega, et osadus Jumalaga toimuks otse ja vahetult. Jumala armus ja usu kaudu oleme Tema lapsed ja pärijad, väliste vahedeta ja võrdväärsed Kristuses: kõik Kristusega rõivastatud ja Kristusesse ristitud. Usuvee ja palvetulega ristimisest saab seepärast sild Jumala juurde ja ligipääs osadusse Temaga. Jeesuse jumalikus väes sünnitatakse meid uude ellu ja uue kvaliteediga, mis on nähtav ja tuntav. Taoline Kristuse-pärase elu kvaliteet on teada äsjaste jõululugude ja ettekuulutuste ning tuttav väliste ja sisemiste märkide kaudu. Ristija Johannes püüdis neid märke näidata, kui saatis vangis olles kahtlusi hajutades oma jüngrid Tulijalt kinnitust küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema?“ Jeesuse positiivne vastus Jesaja sõnadega viitas just elu muutunud kvaliteedile ja Jeesuse jumalikule väele.

Pikas maailma ajaloos on nähtava ja nähtamatuna toimiv ja tegutsev Jumal leitav ja Tema vägi avalduv. Nõutades, ristimise ja kirjasõna kaudu ning teejuhtide abiga avanevad maise ja argiselt seadustatu kõrval ka nähtamatuse väravad, elu ja olemise tõsiasjad saavad avalikuks. Nii on meil – Kristuse nime kandjail ja Tema järel käijail – elu mitmel tasandil, kus seadus, arm ja tõde mitte ei välista, vaid täiendavad ja toetavad üksteist.

Hedi Vilumaa

Palve

Issand, lase meil Sind taibata ja leida, ilmuta oma jumalikku väge kahtlejaile ja uskujaile. Uuenda meie elu ja olemist ristimise armus.