Jumala sõna külv

/ Autor: / Rubriik: Päevateema ja palve, Pühapäevaks / Number:  /

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15

Martin Luther ütleb kord: „On öeldud, et kuninga kirja peab lugema kolm korda läbi, sest see sisaldab väärtuslikku teavet. Aga mitu korda peame lugema Jumala kirja – see tähendab Pühakirja? Seda peab lugema kolm, neli, 1000 ja veel kord 1000 korda, sest see sisaldab nii tähtsat ja tõsist teavet, et on lausa igavene tarkus. Kes loeb nõnda Piiblit, saab üha targemaks.“ Kes meist ei taha targaks saada! Pühapäeval kogunetakse kirikutesse koos pühakirja lugema ja tehakse targasti. Praegu on Jumala sõna erinevate kanalite kaudu kättesaadav ja seda kasutades toimitakse targasti. Valik on vaba: paber- ja netipiiblist kalendri või külmkapimagnetini välja paistab Jumala sõna kätte mitmeti. Tsitaadid ja sümbolid pühakirjast juhatavad sammhaaval pikemate lugudeni, esmapilgul lihtsatest sõnaseemnetest kasvavad välja igavikku ulatuvad mõtted. Pühakiri avaneb uurimise ja kuulutuse kaudu. „Jumala sõna on kui ravimtaim – mida rohkem mudid, seda rohkem lõhnab ja mõjub,“ ütleb taas kord Luther.

Jumala sõna toetab inimese elu nõu ja väega, see puhastab ja pühitseb, toidab, kaitseb ja õnnistab kõike elavat. Jumal kannab hoolt oma sõna leviku eest. Ta kutsub ja läkitab läbi aegade sõna kuulutajaid, kes kohtavad kuulajaid, kelles ärkab usk ja usaldus Jumala vastu. Jumal loob ja saadab oma Sõna maailma Pojana, et meieni jõuaks kinnitus – Jumal armastab ja hoiab oma loodut. Seepärast uurigem, külvakem ja kandkem püha ja igavest Elu sõna.        

Hedi Vilumaa

PALVE

Jumal, lase meil olla Sinu kirja lugevad ja kasutavad taevatargad! Juhi meid oma sõnaga ja lase meil seda omakorda jagada. Õnnista oma sõna külvitööd igal ajal.