Koguduse õpetaja, kas sina armastad inimesi? (Artiklit on muudetud 12.02 kell 13.00.)

/ Autor: / Rubriik: Elu ja Inimesed, Misjon / Number:  /

Annely Neame. Foto: Meeli Küttim

See küsimus ei ole retooriline

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. (Jh 3:16–17)

Koguduse juht, sa vastutad inimeste ees  ja nende eest, see on väga suur ülesanne. Sa annad endast kõik, et ustavalt koos Jumalaga oma kutsumises käia, palgatööd teha, kirikuhoonet korras hoida ja kuidagi selles kõiges ellu jääda. Ma tean, kui suured kohustused sul on ja kui vähe aega, abilisi ja vahendeid kõige vajaliku tegemiseks. Sinult nõutakse väga palju.

Millal sul oli viimati võimalus planeerida nende asjade tegemist, mida sa päriselt oluliseks pead? Jeesus on sind kutsunud teda järgima ja sa võtsid teda kuulda. Müü ära kõik ja anna vaestele, siis tule ja järgi mind (Mk 10:17–31). Su süda põles, kui Jeesus sind kutsus, ja sa ei saanud teisiti kui teda järgida. See sai sulle elus kõige olulisemaks.

Enda jaoks oluliste eesmärkide silme ees hoidmine ja nende suunas järjekindlalt liikumine on ellu rahulolu lisav tegevus. Rahulolu on rahu sinu sees, mitte status quo passiivne aktsepteerimine. Jeesus jättis meile oma rahu, et teeksime tema tegusid ja araks ei lööks. (Jh 14:23–27)

Sul on tohutu kasutamist vajav potentsiaal, sest Jumal on su loonud enda näo järgi, enda sarnaseks, loojaks. Ta on andnud sulle talente oma kuningriigi ehitamiseks ja ma tean, et sul on igatsus käia tema tahtmises.

Millist rolli mängib siin arengunõustamine (artikli autor eelistab ingliskeelset sõna coaching)?

Arengunõustamine ehk arengutreening on valitud Misjon112 vaimulike toetamise põhiliseks töömeetodiks, et inimeses peidus olevat potentsiaali avastada ja ellu rakendada. Kui avastad, mis on sulle tegelikult kõige olulisem ja kui sa lood endale praktiliselt kasutatava plaani selle elluviimiseks, siis on tõenäoline, et sa selle ka ellu viid.

Arengunõustaja ehk arengutreener (ingl coach – toim.) saab aidata sul järjekindlalt liikuda sinule oluliste eesmärkide suunas ja igal kohtumisel suunata sind tegema teoks vähemalt järgmine samm sinu eesmärkide suunas. Ta küsib otsekoheseid ja läbiproovitud küsimusi.

Kui neile ausalt vastad, tulevad peidust välja sinu olemasolevad vastuolulised ja edasiliikumist takistavad mõtted ja uskumused ning nende teadvustamine aitab luua kooskõla sinu sees. Saadud selgus annab uue vaatenurga sinu eesmärkidele, toob lootust ja annab uut jõudu edasi liikumiseks.

Kirikuna oleme Jumala missiooni (misjoni) tööriistad

Kirik on Kristuse ihu meie ajas ja ruumis. Kirik on Jumala oma. Kirik on Jumala misjoni tööriist. Sõna „misjon“ on läbi aegade kogunud endale rohkelt kultuurikihti ning sageli algavad ja lõpevad misjonikonverentsid arutlustega teemal „Mis on misjon?“.

Luterlik Maailmaliit on võtnud omaks tõdemuse, et lootuse jagamine inimkonnale leiab aset holistliku misjoni kaudu, millel on neli osa:

kerygma (rõõmusõnumi kuulutus),

leiturgia (palve ja jumalateenistus),

martyria (avalik tunnistus, kiriku tegevus ühiskonnas),

diakonia (ligimese teenimine).

Seega ei ole misjon osa kiriku tööst ega võimaluste või eelistuste tõttu kõrvalelükatav tööharu, vaid kirik on mõeldud Jumala missiooni (misjoni) jaoks (Missio Dei).

Meie kirik ja kogudused on aga hädas. Inimesed kirjeldavad seda häda erinevalt, meie organisatsiooni perspektiivist on kõige ausam rääkida kahanemisest. Kõik on kahanemas – liikmeskond, ustavate abiliste hulk, noorte osakaal, rahva nõudlus kiriku järele usu mõistmisel jms. Osad vaimulikud räägivad kestliku kahanemise plaanist koguduses. Meie kirikus on misjoni hädaolukord.

Jumalal on oma riigi jaoks aga kogu varustus olemas ja ta on selle inimeste kätte usaldanud. Meie asi on meie kätte usaldatu suhtes olla head majapidajad ja toetada võimalikult paljude ristitute vaimulikku kasvu,  et nad nende kätte usaldatud talendid avastaks ja kasutusele võtaks.

Jeesus on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetusetuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada, vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea – Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. (Ef 4:11–16)

Jumal kutsub iga ristitud inimest oma kuningriigi ehitamise töösse. Iga ristitud inimest. Enamik aga ei tea seda või on kutse unustanud. Vaimulike võimalus on võtta tõsiselt inimeste juhendamist nende vaimuliku kasvamise teel.

Misjon112 pakub soovijatele tuge.  See tugi on arengunõustamine. Sinu nõusolekul aitab arengunõustaja sul järjekindlalt liikuda sinule oluliste eesmärkide suunas, eeldusel muidugi, et ehitamisel on Jumala kuningriik.

Mida teha?

Kõigepealt on vajalik selgus, et teekonnal on nõustatav ning luubi all on tema eesmärgid ja tema teekond. Arengunõustamise sessioon ei ole mõeldud vastastikuseks südamepuistamiseks. Seejärel on vajalik sõlmida kokkulepe ning rajada usalduslik suhe nõustaja ja nõustatava vahel, kus on oodatud täielik ausus ja tagatud tingimusteta konfidentsiaalsus, et sessioonide käigus saaks tegeleda päris faktide ja oluliste emotsioonidega.

Sina sõnastad eesmärgid ja asjaolud, mis sind kõnetavad. Sina väljendad, kus sa praegu oma eluga oled. Sina otsustad, kuhu soovid liikuda. Sina määrad kriteeriumid ja mõõdikud, mille järgi me edasiminekut hindame.

Misjon112 meeskond otsib teid kindlasti ka ise üles, kuid hindame teie aktiivsust – võtke ise ühendust, et tagada endale koht programmis.

Jumala abiga kestab Misjon112 arengunõustamise programm 2024–2026. Igal aastal avaneb võimalus 10 vaimulikul ja paaril koguduse nõukogu või juhatuse liikmel programmis osalemiseks.

Programmiga liitumise eeldus on koostöökokkuleppe sõlmimine, milles lepitakse kokku nõustamise sessioonide toimumise ajakava. Iga programmis osalev vaimulik saab aasta jooksul umbes kahenädalase intervalliga 20 sessiooni märtsist juunini ning septembrist detsembrini.

Kaks korda aastas toimub Misjon112 raames misjonifoorum või muu missionaalset liikumist toetav suurüritus. 2024 kevadel olete kõik kutsutud osa võtma Norra Misjoniseltsi võrgustiku konverentsist Tallinnas. Teema „Kirikuks olemise kunst Euroopas”.

Misjon112 projekt sünnib koostöös Norra Misjoniseltsi, Luterliku Maailmaliidu, Saksamaa Põhjakirikuga.

Annely Neame