Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Mida noored ise oluliseks peavad?

/ Autor: / Rubriik: Arvamus / Number:  /

Iseseisvust ja isiklikku arengut väärtustav noor tahab oma elu ise kujundada. Tähelepanu vääriv on seejuures, et samavõrra on neile oluline õigete valikute tegemine ja panustamine.

Püüdes üldistatult esile tuua, mida viimase aja uurimuste põhjal noored oma elus väärtuslikuks peavad, siis esmalt tausta avamiseks niipalju, et võrreldes varasemaga on muutunud mõnevõrra uuringute fookus*. Kui varasemalt oli rõhk sellel, kuivõrd on noored võtnud omaks ühiskonna põhi- või üldväärtused, siis viimasel ajal on püütud mõista, mida noored ise oluliseks peavad. Uurimustes on keskendutud vanuserühmale vahetult enne täiskasvanuks saamist.

Jätaksin siinkohal avamata tervist, turvalisust, tolerantsi ja kliimateadlikkust puudutava teemaderingi, sest esimesed neist on baasvajadused ja teised eeldavad juba teadlikku valikute tegemist. Seega rõhutaksin neid väärtuseid, mida arvesse võtta, kui püüame noori aidata elamisväärse elu kujundamisel. Lisaks märgin, et mõeldes noorte väärtustamisele ja nende väärtuste arvestamisele pole eesmärgiks noori lihtsalt õnnelikuks teha, vaid aidata neil leida oma elule ja tegevusele eesmärgikindlus ja tähenduslikkus, olgu siis, et sageli enda väärtusest ja panuse olulisusest teadlik olles ollakse ka rahulolevamad ja õnnelikumad (Õp 4:23).

Küpsele ristiinimeele on enesestmõistetav, mis on elus peamine (Mt 6:33). Mis on aga oluline alles kujunevale isiksusele, kui ta alles otsib alust ja sihti? Pole midagi avastuslikku selles, et esmalt peab noor väärtuseks saavutada eneseteadvus. Selles eas on oluline end tundma õppida, avastada, kes tõeliselt ollakse, ning leida oma huvid ja anded.

Järgnev väärtustatu on sellest otsestelt välja kasvav – iseseisvus.Noored peavad väärtuslikuks mitte ainult toimetulekut, vaid vabadust ja võimalust teha otsuseid, mis puudutavad nende elusuunda ja tulevikuplaane. Julgustav on nende n-ö enesekesksete väärtuste juures, et samavõrra kui eelnevaid hinnatakse isiklikku arengut ehk teisisõnu noored soovivad kasutada igat võimalust uute oskuste ja teadmiste omandamisel ja arendamisel, olles seega avatud ja vastuvõtlikud.

Järgnevalt on noored välja toonud, et neile on olulised tähenduslikud suhted.Hea on, kui need on olemas oma vanemate, sõprade või partneriga. Teisalt, kui lähisuhted ei kujune noorele tähendust ja sõltumatust pakkuvaks, otsitakse seda kas seltsingutest või suunamudijate ja müksajate killast. Ning lõpuks, noored peavad lisaks eelmärgitule oluliseks võimalust avaldada mõju ühis- või kogukonna toimimisele. Ennekõike tahavad nad arengutega kaasas olla, olgu siis oma arvamuse avaldamise või jõukohase tegevusega.

Üldjoontes on noore jaoks olulised eneseareng, kuuluvustunne ja eneseteostus (Kg 1:9). Teadvustades ja arvesse võttes seda, mis on noore jaoks väärtuslik elu, saame neile usaldatavates võimalustes aidata noortel eneseotsingute ja -teostuse protsessis teha teadlikke valikuid ning oma andeid arendades ja rakendades ligimest teenides pälvida õnnistatud ja rahupakkuv elu (Mi 6:8).

*Lisahuvi korral on võimalik järelvaadata Tartu ülikooli Narva kolledžis toimunud konverentsi Empowering Youth Values salvestust: https://narva.ut.ee/et/empyouthvalues.

 

 

 

Aare Vilu

Vara koguduse õpetaja