Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Oodatakse muudatusettepanekuid põhikirjale ja kirikuseadustikule

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Peapiiskop Urmas Viilma on pöördunud vaimulike ja koguduste juhtorganite liikmete, allasutuste juhtide, konsistooriumi ning kirikukogu komisjonide ja nõukogude liikmete, kirikukogu saadikute ja konsistooriumi liikmete poole ettepanekute kogumiseks EELK põhikirja ning kirikuseadustiku kaasajastamiseks.
Konsistooriumi otsusega 5. aprillist on moodustatud EELK põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise komisjon (edaspidi õigusreformi komisjon) koosseisus Andres Põder (esimees), Urmas Viilma, Ülle Keel, Ove Sander, Illimar Toomet (sekretär) ja Marko Tiitus. Eksperdina on kaasatud jurist Erik Salumäe.
Komisjoni eesmärk on EELK põhikirja ja kirikuseadustiku täies mahus kaasajastamine, sh parandusettepanekute ettevalmistamine ning nende esitamine konsistooriumi heakskiidul kirikukogule vastuvõtmiseks. Komisjoni esimesel koosolekul 7. juunil võeti seisukoht, et muudatusi tehakse nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.
Õigusreformi komisjonile saab teha ettepanekuid ja esitada ideid põhikirja ja kirikuseadustiku muutmiseks. Komisjon ei soovi koguda ettepanekuid konkreetsete paragrahvide sõnastuse muudatusettepanekute kujul, vaid ootab ettepanekuid vabalt sõnastatud probleemikirjeldustena või lühidalt sõnastatud ideedena.
Kõik mõtted, ideed ja ettepanekud on oodatud aadressil oigusreform@eelk.ee hiljemalt 15. oktoobril 2016. Esialgseks eesmärgiks on viia põhikirja ja seadustiku revideerimine lõpule 2017. aasta lõpuks.