Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Ristimispühadest Helme koguduses

/ Autor: / Rubriik: Ristimisaasta 2008, Uudis / Number:  /

Ristimise läbi võetakse inimene kiriku liikmeks. Ristimise sakramenti jagab Helme kirikus õpetaja Arvo Lasting.Foto: Rein Mikk
Imeline on Jumala arm, et Ta meile kingib õnnistusrohket osadust oma kirikus enda ja kristlike õdede-vendadega. Selle imelise osaduse kinkis Jumal oma kogudusele nelipühal Püha Vaimu väljavalamise läbi. Küllap meenutati paljudes kogudustes nelipüha sündmust mõne ristimistalitusega. 11. mai pakkus selleks väga piduliku võimaluse, mil tänasime oma emasid maise elu kinkimise eest ning kiitsime Püha Vaimu uue, taevase elu kinkimise eest.
Talgutööd enne püha
Helme koguduses on teist aastat õnnestunud korraldada head leeritööd. Leerirühm on moodustunud jaanuaris, koos käiakse üle nädala. Leeriõnnistamiseni jõutakse juuni alguseks. Tänavu korraldasime ristimata noortele ka piduliku ristimispüha.
Et ristimispüha hästi korda läheks, kogunesime noortega eelmisel päeval kirikusse. Ristimispüha ettevalmistuseks võtsime ette talgupäeva, kuhu oli kaasatud ka vanemaid koguduseliikmeid. Pesime ja koristasime oma vana ja armsat kirikuhoonet kantseleist altarini ja rõdust põrandani.
Altari ning ukse juurde panime lopsakad kased. Rõõm oli noortest, kes heal meelel jagasid osadust talgutöös. Ühiselt koristatud kirikus oli väga pidulik saada ristitud ja kindlasti jääb sel viisil kodukirik noortele armsana meelde. 
Ristimispühaks kogunes kirikusse rohkesti rahvast. Noored olid kutsunud oma vanemad, lähedased ja sõbrad kaunist sündmusest osa saama. Hea oli kuulutada nelipüha sõnumit nii arvukale kuulajaskonnale.
Mitu ristimispüha aastas
Ristimispüha on Helme koguduses korraldatud igal aastal. Suures koguduses on perekonniti erinevad traditsioonid. On neid, kes soovivad lapsi või iseennast ristida üksnes väikeses perekondlikus ringis mõnel kaunil õhtul või nädalavahetusel. Aga paljudele meeldib seda teha koguduse keskel. On neid, kellele õpetaja teeb ettepaneku ristida jumalateenistuse ajal, kus terve kogudus saab olla palves ristitava pärast ja meenutada ka oma ristimist. On neid, kes tulevad küsima, millal toimub ristimispüha.
Näiteks möödunud aastal toimus nelipühal ristimispüha leerirühmale, kus noored said ka konfirmeeritud. Ma ei osanud suveks enam ristimispüha plaane teha, aga mõned koguduseliikmed hakkasid küsima, millal tuleb ristimispüha, et saaks lapsi ristida. Korraldasime siis juulis teise ristimispüha, kuhu toodi viis last. Mitme ristimispühaga aastaid on olnud varemgi.
Mõnel aastal pole õnnestunud leerirühma moodustada. Noored on soovinud kiriklikku laulatust, aga töö ja õpingud on viinud neid laiali mööda Eestit või kaugemalegi. Oleme siis aeg-ajalt kokku tulnud leeritundideks, aga ristimine ning konfirmatsioon on toimunud ikkagi jumalateenistusel. Mõnikord on noortele lisaks tulnud lapsi nende lähikonnast ja nii on kujunenud taas väike ristimispüha.
Õnnistusrohke on see osadus, mida Jumal meile oma kirikus jagab. Kaunis ja pühalik on koguduse keskel võtta vastu uusi liikmeid ristimise läbi, kui me saame ühisel jumalateenistusel olles näha koguduse kasvamist ning palvetada uute liikmete ja terve koguduse pärast.
Arvo Lasting,
Helme koguduse õpetaja