Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Rukkimaarjapäevaks, 15. augustiks ootab konsistoorium taotlusi kiriku tublide kaastööliste autasustamiseks

/ Autor: / Rubriik: Aktuaalne / Number:  /

EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.

EELK autasud on:

aumärgid: kuldrist, teeneterist, teeneteristi tunnustusmärk,
tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja tunnustused,
välismaalastele koostöömedal.

Taotlused vaatab läbi komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.

Palume esitada õigeaegselt korrektne ja põhjendatud taotlus. Eelmiste aastate taotlusi ei käsitleta. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed, autasustamise põhjendus, varasemad autasud ja tunnustused ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada konsistooriumile.

Varasemaid kiriklikke autasusid saate üle kontrollida EELK tänab veebilehelt: eelk.ee/taname.
Autasu taotlusvormi leiab siseveebist: siseveeb.eelk.ee või lühiaadressilt: lingid.ee/DkZXa. Kui siseveebi juurdepääs puudub, siis küsige see konsistooriumist (konsistoorium@eelk.ee).

Peapiiskop Urmas Viilma annab kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele üle nädal pärast lõikustänupüha, 15. oktoobril Tallinna piiskoplikus toomkirikus.

Autasude ja sümboolika komisjoni esimees piiskop Tiit Salumäe kutsub üles tunnustama tublisid inimesi.