Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Saame vaadata julgemalt tulevikku

/ Autor: / Rubriik: Eesti Kirik 100, Toimetaja ringvaade / Number:  /

Ajalehe Eesti Kirik 100. aastapäeva tähistamiseks asus toimetus mõtteid koondama juba aastapäevad tagasi. Et oluline verstapost saaks ajas markeeritud ning meeldejäävaga sisustatud, selleks tõi ideekorje hulgaliselt mõtteid. Nende teoks tegemine takerdus aga ebapopulaarse küsimuse taha, kust leida vahendid. Sihtasutuse eelarves neid polnud. Kaugel sellest – käesoleva tegevusaasta eelarve vastuvõtmist võiks iseloomustada kadalipust läbitulekuga, raamatupidamisalase meistriklassi võidutööna. Eesti Kirik ilmub eelarvega, kust on välja rehitsetud absoluutselt iga veering, mis otseselt pole seotud püsikulude eest tasumisega. Aeg lihtsalt on keeruline ning hindade tõus mõju avaldav.

Toimetus oli meelt, et parimaks juubelikingiks on Eesti Kirik ise. Lehe väljaandmise jätkusuutlikkuse tagamiseks endast olenevat tehes andsime aru, et vajalik on kodulehe uuendamine. Samuti et päramine aeg on alustada digitellimustega. Just digitellimustest laekuv summa aitaks jätkata ka paberkandjal Eesti Kiriku ilmumist.

Inspireeritud kirjakohast (Lk 11:9–10) „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!“, alustasime kampaaniaga „Eesti Kirik 100 – anneta 100 eurot“. Algse sihtrühmana nägime EELK kogudusi. Mõtlesime, et meie kogudused võiks oma kiriku ajalehele juubelikingituse teha – üks euro iga eluaasta eest. Ajastasime kampaania kevadiseks sinodihooajaks ning erinevaid praostkondi külastades kutsusime üles annetama.

Kampaania hakkas oma elu elama ja selle tulemus oli positiivses mõttes üllatav. Kampaanialoojate poolt arvestatav sihtrühm laienes ning kohe algusest peale hakkas laekuma toetussummasid eraisikutelt – EK lugejatelt, kaastöölistelt, toetajaliikmetelt. Mõnigi annetus on seotud sildiga „Annetus, et Eesti Kirik ilmuks edasi paberil“. Mõnegi annetuse juures oli maksekorralduse realt lugeda „Eesti Kiriku jätkuvaks ilmumiseks“.

Siinkirjutajana on mul vaev sõnadesse seada seda liigutust, mille päevast päeva Eesti Kiriku arvelduskontole laekuvad toetussummad esile kutsusid. Iga rahapostituse taga on ju lugu ja loo kandja, on inimene, kogudus, praostkond. Keegi on arvanud heaks toetada kirikulehe edasi ilmumist. Keegi tunneb, et Eesti Kirik on tema joaks vajalik.

Olen öelnud ja ei väsi kordamast, et iga annetaja kõneleb oma annetusega kaasa kirikulehe homses. Andjate ühisel toetusel on saanud toimetus vaadata julgemalt tulevikku. Juubelikampaaniast kogunenud raha abil kaasajastame oma kodulehte ja alustame digitellimustega uuel kalendriaastal.

Tänase seisuga saan nimetada, et kampaania, milles küsisime ühe euro Eesti Kiriku iga eluaasta eest, on toonud kokku 16 695 eurot. See summa on kokku tulnud paljude inimeste soovist toetada oma kiriku lehte. Lõppsumma on laekunud 164 üksikülekande toel alates 15. jaanuarist 2023. Põhiliselt on üksikannetuse vääring 100 eurot, aga on tehtud ka suuremaid ja ka väiksemaid annetusi. Üksikannetajate seas on 16 vaimulikku, oma toetuse on saatnud 26 EELK kogudust ja viis praostkonda (teiste hulgas EELK Põhja-Ameerika praostkond, mis teatavasti on tänaseks lõpetanud tegevuse).

Kui on veel häid inimesi ja tublisid kogudusi, kes sooviks oma kiriku lehte toetada ja tahaks seda teha juubeliaastaks mõeldud kampaania kaudu, siis saab toonitada, et olete väga teretulnud seda tegema. Iga annetus loeb ja aitab toimetusel tasuda hetkel võlas olevaid arveid (digilehe tegijate töötasu ja juubeliaastaks tellitud rändnäitus).


Liina Raudvassar
peatoimetaja