Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Televiisorivaatamine on situatiivne

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Igaüks võib ennast analüüsida ning mõne tüübiga samastada. Proovige!Eesti Kiriku toimetuse kolleegiumi liige, kauaaegne teletöötaja Salme Rannu (fotol) kaitses Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis magistritöö «Teleauditooriumi jagunemine vaatajahuvide, elulaadi ja väärtuste alusel».
Salme Rannu selgitab Eesti Kirikule, et tema uurimistöö on ajendatud soovist pakkuda alternatiivi praegu Eestis teleauditooriumi kirjeldamisel üldkehtivale nn reitingute diskursusele, millele on küll tehtud palju etteheiteid, kuid see pole vähendanud selle mõju telejuhtide ja saatetegijate seas. «Vaatajaprotsendid ja turuosad teatud sotsiaaldemograafilistes sihtrühmades on oma lihtsuse ja kättesaadavuse tõttu saadete väärtuslikkuse näitajana endiselt esiplaanil,» möönab ta.
Kõrgete reitingute saamiseks püütakse saadete atraktiivsuse huvides kasutada just sellist sisu ja vormi, mis olemasoleva kogemuse järgi on leidnud palju vaatajaid. Nõnda kujuneb välja nn parima vaatamisaja saate kaanon, mille tulemusena võib telekanalitel õhtuti näha Salme Rannu kinnitusel suhteliselt ühetüübilist programmi.
Rannu lähtus oma töös seisukohast, et meediakasutaja teeb valikuid, mida mõjutavad ühelt poolt vaatamisharjumus, üldine hoiak kanalite suhtes ja vaataja maitsele sobiv sisu ning teiselt poolt kindlasti hetkemeeleolu. Seega ei pruugi konkreetse kanali või programmi juurde jäämine olla täielikult teadvustatud otsus.
Magistritööle seatud eesmärk uurida eestlastest televaatajate saate-eelistusi eestikeelsete telekanalite (ETV, Tele2, TV3) tüüpilises programmipakkumises andis eelistusmustreid, mida Salme Rannu võttis aluseks vaatajaskonna tüpologiseerimisel.
Tulemuseks sai kirja kaheksa tüüpi, kes erinevad üksteisest saatevaliku orientatsiooni (ratsionaalne versus elamuslik), vaatamissageduse ja saate-eelistuste poolest: meelelahutusele orienteeritud, kodukeskne suurtarbija; Eesti lugudele orienteeritud, maalähedane traditsionalist; avalikule sfäärile orienteeritud seenior; elamustele orienteeritud, välismaise programmi vaataja; seltsielukesne põnevuseotsija; uude meediasse kalduv intellektuaal; eksikülaline Internetist.
Igaüks võib ennast analüüsida ning mõne tüübiga samastada. Proovige!
Liina Raudvassar