Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Toimetuse kirjakast

/ Autor: / Rubriik: Arvamus, Lugejate kirjad / Number:  /

Hoiame oma jumala­koda­sid hellalt 

Meenub Urmas Alendri laul „Üksikutele“. Kirikud on ka üksikud. Suuremalt jaolt sei­savad need tühjana. Aga nad vajavad ka armastust. Inimeste armastust ja hoolimist. Mitte ainult inimesed, kes seal vahetevahel käivad ja otsivad Jumala kojast kinnitust, et Jumal neid armastab. Muin­suskaitseamet tunneb muret, et meie, kirikuinimesed (ka ametnike hulgas on palju kirikuinimesi ja meie rii­giametiski), hoiaksime meie kätte antud vara, ka püha­kodasid, õrnalt ja hästi hellalt, sest „kui mõni aval süda hoiab elus sind, siis hoia tedagi ja hästi hellasti, sest süda habras on kui väike laululind, on õrnem veel su hingekellastki“.

EELK Toetusfondi esimees Indrek Laul ütles ühes interv­juus, et kui on vaja otsustada, kas ettevõtlus või kunst, siis ta eelistab alati kuns­ti. Kirikute kroonikais kirjuta­tak­se pal­ju kirikute hooldamisest. Jutlusi ja vaimulikku sõnumit seal justkui ei ole, aga tege­likult on. Kui hoiame oma jumalakodasid hellasti, siis see kõneleb armastusest. Ju­ma­la armastusest meie vastu ja meie armastusest Jumala vastu. Ei ole nii, et vaimulik töö ja kirikuhoonete eest hoolitsemine nagu ettevõtlus ja kunst, oleksid erinevad. Kõik need käivad käsikäes ja on omavahel seotud. See räägib terviklikkusest. Tuleb usaldada ja armastada Jumalat, ükskõik mis ametis inimene on. 

Meil Eestimaal on maa­kiri­ku­õpetajate amet just selline. Tuleb teha, mida vaja. Ei saa ainult jumalateenistust pidada. Eestimaal on kaks kirikut, kus paistab silma inimeste eriline armastus (kindlasti on neid rohkemgi). Need on Tartu Pauluse ja Tallinna Jaani kirik. Aga pühakodasid on üle 170. Püüame hoida ja armastada seda, mis meie kätte usaldatud. Ka siis, kui vahel see tundub väga raske ja meilt kurja vaeva nõudev.

Jaanus Jalakas,

Kuusalu koguduse õpetaja


Küsitlusele tuli vähe tagasisidet

Viimasel paaril nädalal oleme pa­lunud Eesti Kiriku tutvus­tust vaimulike ja koguduste listi saates avaldada arvamust, kas lehe ilmumise eelsel päeval saadetud lehenumbri tutvustus on oodatud ning kas lugejatel on selle sisu või vormi kohta ettepanekuid. Peab tunnistama, et kü­si­musele võtsid vastata vaid üksikud vaimulikud. Seda enam oleme neile tagasiside eest tänulikud ja ootame seda jätkuvalt.

Eeltutvustust peavad va­ja­likuks näiteks Nõo õp Mart Jaanson, Käsmu õp Urmas Karileet ja Tartu Pauluse abiõpetaja Marek Roots; kuna õp Arne Hiob Tallinna Jaanist leiab, et ei vaja eeltutvustust ega ka loe seda. „Võtan lehe kätte ja vaatan, mis seal sees, ning loen, kui huvi pakub.“

Eesti Kirik


Kirjuta meile:

Aadress: Ülikooli 1, III k, 51003 Tartu

E-post: ek@eelk.ee